Lige nu er der 10% rabat på alle vores sydture.

(tilbudet gælder til den 12-06-2019)

Tilbud på kanotur på Gudenåen

Start fra Tørring, Åle, Åstedbro, Vestbirk og Voervadsbro

Lige nu er der 10% rabat på alle vores sydture

Kanoferie er et herligt driverliv og samtidig en aktiv ferieform tæt på naturen. Desuden er kanoen et traditionelt og elegant fartøj at færdes i, og tempoet kan man selv afpasse, så alle aldersgrupper kan være med.

Kom tæt på naturen og langt fra alfarvej ved at flyde med strømmen ned ad vor længste å, Gudenåen, der er ca. 162 km.

Der er meget at se på og lytte til undervejs, varierende og storslåede naturoplevelser, mange dyr og planter, og seværdigheder af kulturel art. Det er en god idé at supplere sejladsen med nogle traveture.
Se forslag til ture med udgangspunkt fra en af de raste- og overnatningspladser, som ligger ved åen her.

Vær opmærksom på, at der er tale om en rejse gennem sårbar natur og forbi mange private områder. Vi er gæster i naturen og i kulturlandskabet.

 

Sydtur på Gudenåen fra Tørring til Ry med 10% rabat

Som oftest påbegyndes en 3 dages kanotur fra Tørring eller Åle, en 2 dages kanotur fra Åstedbro eller Vestbirk og en 1 dags kanotur fra Vestbirk eller Voervadsbro .

 

Fra Tørring – Vestbirk:

På turens første, meget bugtede strækning sejler man gennem Uldum Kær, et fladt eng- og moseområde med flere tilløbende bække og store rørskove. Efter ca. tre timers sejlads kommer man til Åle Teltplads, som er første overnatningsmulighed. Der er meget plads i fredelige omgivelser og med mulighed for en rask travetur i Rask Mølle Skov. Blot en times sejlads længere fremme ligger Åstedbro Teltplads, som for nogle vil være et passende sted for overnatning på første sejldag. Kommer man af sted tidligt på dagen, når man derefter Brestenbro, hvor første campingplads, Gudenåcamping Brædstrup, ligger.

Efter Brestenbro er vandet dybere og åen bredere og hurtigt nås Bredvad Mølle. Her fin- des et opsamlingssted for åens grøde, og man skal dreje skarpt til højre forbi opsamlingsstedet. Efter endnu et skarpt højresving lige før broen, kommer man ind i en lille indsø, hvor der findes en dag-rasteplads med toilet, borde og bænke.

Vestbirk

Turen fortsætter under broen og ind i de opdæmmede søer ved Vestbirk Kraftværk

Følg søens venstre bred gennem den lavvandede Bredvad Sø og sejl først tværs over ud for Vestbirk Camping eller nordligere. Vestbirk Camping har landgang og overnatning fra Bredvad Sø på højre hånd – eller man kan sejle videre til højre gennem kanalen til Naldal Sø, hvor endnu en landgangsmulighed findes. Fra Naldal Sø fortsættes turen under den nedlagte jernbane, der nu er natursti. Bemærk den flotte bro, bygget af Silkeborg Statsskovdistrikt efter at den oprindelige betonbro blev for lav.

Vestbirk Kraftværk

Træk over land Efter broen sejler man gennem Vestbirk Sø over til “is-barrieren”, gennem hullet og videre til røret under vejen, hvorefter man er kommet ind i kanalen til Vestbirk Kraft- værk, hvor kanoen skal hales over land. Her har “Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen’’ som det første af mange steder placeret vogne til transporten. Kraftværket er et naturligt rastested, hvor man også kan se ind i værkets velholdte turbinehal.

Lad strømmen bestemme farten Næste strækning – fra Vestbirk til Mossø – er en af åens smukkeste, så giv jer god tid – lad strømmen bestemme farten. Her er der mulighed for at se mange forskellige fugle, bl.a. den sjældne isfugl. Undervejs kommer man til den næste overnatningsmulighed i Voervadsbro. Der er en teltplads, som ligger mellem åen og den tidligere Voervadsbro Kro.

Fortsæt i langsomt tempo til Vilholt Mølle. Sejl i højre side af åen, da der er etableret fiskestryg i venstre side. Kort efter Vilholt Mølle, er der etableret rast på højre side af åen. Herfra fort- sætter åen gennem smalle passager og brede stryg – sejl helst i åens strømrende, hvor åen er dybest.

 

Klostermølle

For at komme videre ad Gudenåen skal man holde til venstre. Åen er nu blevet lidt bredere og efter et par kilometer løber Salten Å ud på venstre side.

500 m oppe ad Salten Å ligger Gammel Rye Telt- plads. Her er det sydligste startsted på Gudenåen for større grupper. Her er også opholds- og overnatnings- mulighed. Det er ikke tilladt at sejle længere end Gammel Rye Teltplads, så turen fortsætter tilbage mod Gudenåens hovedløb. Sejl til venstre ved Salten Å’s udløb i Gudenåen for at komme mod Gudensø og Ry.

Undervejs ligger Emborg Bro, hvor der er mulighed for rast, her er der etableret gode faciliteter med madpakkehus og borde/bænke. Hold til højre ved åens udløb i Gudensø – herfra er der ca. 300 m til en flad sand- strand, hvor kanoen kan trækkes op. En sti fører til Øm Kloster, der blev grundlagt af cisterciensermunke i perioden 1172 – 1257. I de næste 300 år, indtil reformationen i 1536 kom til Danmark, var det et levende kloster, med stor betydning for sin samtid. Men i 1561 blev Øm Kloster revet ned efter kongens befaling.

Arkæologiske fund viser, at nogle af munkene har været læger, samt at klosteret har fungeret som plejehjem og ikke mindst som hospital. I dag er der i området klosterruin og museum med udstilling af mange spændende fund og klosterhave med eksempler på datidens lægeurter.

 

Til Ry via Gudensø.

Gudensø vrimler med fugle f.eks. lappedykker, blishøne, fiskehejre, ænder og den sorte skarv. Langs søbredden vokser mange store rødel, som gerne gror med rødderne i vand. I mange vige ses åkander og vandpileurt –
i disse områder samt i rørskovene er sejlads forbudt. Den sidste del af sejlturen til Ry går gennem Ry Møllesø. Ved indsnævringen hertil passeres Holmens Camping, hvor der er mulighed for overnatning og indkøb.

Efter yderligere 1/2 times sejlads ankommer man til Ry. Her holdes til venstre, hvor der er toilet, og hvor der i 1998 er etableret gennemsejling under amtsvejen.

Efter passage af amtsvejen fortsættes frem til et lille overbæringssted, inden man fortsætter ud i Lillesø. Herfra drejer til højre ind til havnen, hvor vi bor helt inde i bunden. Provianteringsmuligheder findes ca. 5 min. gang fra hav- neområdet. Cafe og kiosk findes også ved havnen.
Der er desuden gode ankomst/afrejse muligheder fra Ry.

 

Se ture her

Translate »