Femdobling af bøder på Gudenåen

Femdobling af bøder på Gudenåen

Vandscooter-ulykken i Københavns Havn i 2017, hvor to kvinder mistede livet, udløser nu skærpede regler for Gudenåsystemet. De træder i kraft 15. maj og politiet opfordrer til, at man sætter sig ind i dem.

Femdobling af bøder på Gudenåen.

Randers: Fra tirsdag 15. maj klapper fælden, hvis man sejler på Gudenå og ikke har opdaget, at der er kommet strammere regler og højere bøder for sejlads i Gudenåsystemet.

De nye bødetakster og skærpede regler for sejlads gælder blandt andet speedbåde med en skroglængde under 15 meter.

Høj fart opleves på visse strækninger af Gudenå som et stort problem af åens bløde trafikanter, hvor hækbølger er generende og kan skabe farlige situationer.

Politiet gennemførte sidste år forsøg med at måle fart til vands med laser. Baseret på de positive erfaringer med lasermålingerne, der kan række mange hundrede meter ud over vandet, vil politiet i år fortsætte den linje, der blev lagt sidste år.

Og det kommer til at koste at sejle for hurtigt. Faktisk er der tale om en femdobling af bøden. Bødetaksten for hastighedsoverskridelser hæves fra 1000 kroner til 5000 kroner.

Sejladsreglerne kan findes på www.sejladspaagudenaaen.dk.

Se også vores generelle regler her

Husk også vesten

Det er lovpligtigt at medbringe det samme antal rednings- eller svømmeveste, som der er personer i fartøjet.

Bødetaksten for manglende rednings- eller svømmevest er hævet til 1500 kroner.

Den nye lov træder i kraft tirsdag 15. maj 2018, idet Folketinget tirsdag 24. april 2018 enstemmigt vedtog loven om skærpede regler for sejlads med speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer.

Loven kommer efter den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn i 2017, hvor to unge kvinder mistede livet, og det viste et behov for at styrke sikkerheden ved sejlads med mindre, hurtige fartøjer.

I Gudenåsystemet er vandscootere ikke tilladt, men der findes fartøjer, der hører under den nye lov.

Det betyder, at det pr. 15. maj i år er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring for speedbåde, som kræver uddannelsesbevis.

Med loven indføres obligatorisk ansvarsforsikring, objektivt ansvar for personskade og tab af forsørger, ligesom politiets mulighed for at konfiskere et fartøj blandt andet på grund af vandvidssejlads forbedres.

Er der ikke tegnet en ansvarsforsikring, der dækker både personskade og skade på ting, må man ikke benytte fartøjet.

Hvor går promillegrænsen?

Spiritussejlads er også et fokusområde for sejladskontrollerne i 2018. Promillegrænsen for fartøjer, der kræver at føreren har bevis, er 0,5. Bødetaksten for spiritussejlads afhænger blandt andet af førerens årlige bruttoindtægt og promillens størrelse.

En promille på eksempelvis 1 i et fritidsfartøj, der kræver speedbådscertifikat, udløser typisk en bøde svarende til en netto månedsløn og frakendelse af speedbådscertifikatet.

Promillens størrelse afgør, om frakendelsen er betinget, ubetinget eller for bestandig. Promiller over 2 straffes med fængsel.

Der er p.t. ikke fastsat en promillegrænse for, hvornår et ikke-beviskrævende fartøj kan føres på fuldt betryggende vis. Som følge heraf har bl.a. Midt og Vestjyllands politikreds i 2018, tænkt sig at køre prøvesager på området, blandt andet i Gudenå, hvor det at føre fartøj med en promillegrænse på over 1 sidestilles med ikke at kunne føre fartøjet på fuldt betryggende vis.

Politiassistent Morten Kjær Andersen fra lokalpolitiet i Silkeborg, Midt- og Vestjyllands Politi, udtaler, at man ønsker større sikkerhed på vandet, og derfor vil køre prøvesager på området, da folk med promiller i blodet kan udgøre en fare for sig selv og for andre, uanset om fartøjet kræver bevis at føre eller ej.

Translate »