Nyt ophal ved Klostermølle, erstatter “Den røde spand”

Grønt partnerskab har i flere år arbejdet på at forbedre forholdene for turister og naturelskere ved Klostermølle. De nye tiltag, bl.a. en ny del af Gudenåstien, indvies 6. oktober 2018.

Klostermølle: Klostermølle ved Mossø vil i fremtiden blive et mere levende sted for turister og naturelskere, når der 6. oktober er indvielse af et nyt stykke af Gudenåstien ved Sukkertoppen og af et nyt sted, hvor kanoer og kajakker kan sættes i søen.

De nye tiltag er kommet i stand efter flere års arbejde i det såkaldte Grønne Partnerskab, som består af en række myndigheder, foreninger, naturfolk og frivillige, som har arbejdet for at fremme friluftslivet og turismen i området.

Fredet ejendom

Da Klostermølle er et betydningsfuldt fortidsminde og en fredet ejendom, har det ikke tidligere været tilladt at køre ned på ejendommen for at læsse kanoer og kajakker af og sætte dem i Mossø, men det er det blevet nu, oplyser skovrider Søren Hald fra Naturstyrelsen Søhøjlandet i en pressemeddelelse. – I forbindelse med udførelsen af et grønt partnerskab i området mellem Voervadsbro, Voerladegård og Sdr. Vissing så vi i Naturstyrelsen en chance for at forbedre mulighederne for at isætte og optage kanoer og kajakker ved Klostermølle. Derfor gik vi i dialog med partnerskabet, Horsens Kommune, fredningsnævnet og Slots- og Kulturstyrelsen for at finde en god løsning.

– Det lykkedes at finde et fornuftigt kompromis, som tilgodeser alle parter. Da Klostermølle er et væsentligt fortidsminde, og da arealerne omkring ejedommen er fredet ved en lang række forskellige bestemmelser, var det ikke nemt. Men da alle var indstillet på at finde en løsning, kan vi nu glæde os over anlægget, som allerede har fungeret gennem sommeren 2018, siger Søren Hald.

Nemmere for sejlerne

Nyt ophal ved Klostermølle, erstatter “Den røde spand”

Fra Klostermøllevej kan man nu via en ny grusvej lige ved Klostermølle køre ned til den del af Gudenåen, som munkene i 1200-tallet gravede som en kanal. Kanalen er den del af Gudenåen, som man i dag sejler på, og den kaldes også Den Tvungne Å.
Se placeringen her
Se oplysninger om teltpladsen her

Her er der lavet en vendeplads, hvor man kan læsse kanoer og kajakker af, og så kan man køre op og parkere bilen på parkeringspladsen ved den gamle lastbilgarage ved Klostermøllevej blot 100 meter fra aflæsningsstedet. Man må fortsat ikke sejle mod strømmen på Gudenåen mellem Tørring og Klostermølle, men kommer man fra Mossø er det nu tilladt på den Tvungne Å at sejle med kano eller kajak imod strømmen den korte strækning fra teltpladsen og hen til isætningsanlægget.

Isætningsstedet fungerer også som en ophalingsplads, hvor man må trække sit fartøj op og afhente det med bil.

Aktivitetsdag

Ud over det nye isætningssted er der indvielse af en ny del af Gudenåstien ved Sukkertoppen, som med tiden gerne skulle udvikle sig til en sammenhængende vandresti fra Gudenåens kilde til Randers Fjord.

Derudover er der opsat infotavler med fortællinger om områdets historier. På sigt kommer der også QR-koder op ved Klostermølle, hvor besøgende kan blive klogere på stedets historie.

Indvielsen 6. oktober kl. 13 vil blandt andet byde på en aktivitetsdag i naturen samt taler af borgmester i Horsens Kommune Peter Sørensen, skovrider Søren Hald fra Naturstyrelsen Søhøjlandet og Kjeld Søndergaard fra Nordvestgruppen.

Translate »