Ry – Ry

Samme start- og slutsted

Gammel Rye-turen

1. maj – 30. september

Strækningen fra Ry til Gl. Rye Teltplads består af mindre søer og å-strækninger. Det giver den besøgende mange naturoplevelser, som man ikke finder på den smalle å. F.eks. ser man her på søerne lappedykkere, hejrer, skarver, flere slags ænder samt blishøns. Samtidig får man den vide udsigt til bakkerne og skovene i Søhøjlandet.

Strækningen syd for Ry er mindre trafikeret, da opstemningen ved Ry Mølle forhindrer motorbåde i at passere.

Fra Ry til Gl. Rye Teltplads er der ca. 8 km. I kano tager det omkring 2-3 timer. Ved den sydlige bred af Gudensø findes en rasteplads, hvorfra der er en stiforbindelse til Øm Kloster. Her vises arkæologiske fund om munkenes lægekunst og en klosterhave med datidens lægeurter.

I Gudenåen mellem Gudensø og Mossø findes en rasteplads ved vejbroen. Her er borde, bænke og toilet. Lidt længere oppe ad åen skal man sejle ad den smalle Salten Å mod højre for at finde Gl. Rye Teltplads, hvor der er opholdsarealer og toiletter. Ved ophold for større grupper skal teltpladsen kontaktes i forvejen på tlf. nr. 86 89 80 26.

Turen tilbage til Ry er med strømmen.

Sejlturen tager ca. 3 timer til Gl. Rye og ca. 2 timer retur til Ry.

Himmelbjerg-turen

1. maj – 30. september

Start kanoturen i Ry. Herfra er der ca. 7 km til Himmelbjerget, hvilket kan nås på ca. 2 timer uden pause. Halvvejs ligger et stort fredet område – Alling Vest fredningen. Her er der toiletter, bålplads og en teltplads. Hele området må benyttes. Træk kanoen på land mens du raster, da bådebroerne er forbeholdt motorbåde. Gå evt. en tur op på “Udsigten”, hvorfra man ser over hele søområdet. Før udsejlingen til Julsø er der en lille rasteplads ved bro nr. 53. Er der for meget blæst på Julsø til at sejle til Himmelbjerget, kan man gå herfra ad stier gennem skoven (træk kanoen på land imens).

Der findes en dejlig rasteplads nær Himmelbjerget til venstre inde i bugten ved bro nr. 52. Også her må kanoen trækkes på land, mens man raster. Man kan evt. gå gennem skoven til Himmelbjerget herfra. Vil man bestige Himmelbjerget, kan kanoen placeres bag bro nr. 51 til venstre for rutebådene eller helt til højre for rutebådenes anløbspladser (ved den lille sandstrand).

Sejlturen tager ca. 2 timer hver vej.

Klostermølle-turen

1. maj – 30. september

Denne tur er for dem, der er tidligt på færde og gerne vil sejle det meste af dagen, da selve sejladsen tager ca. 6 timer i alt.

Start i Ry. Sejl via Ry Møllesø og senere åen forbi Emborgbro med mulighed for rast. I ror videre i læ af skoven til den hyggelige Klostermølle teltplads, hvor der er borde, bænke, mulighed for grill og bål.

Klostermølle er en gammel papirfabrik fra 1872. Den gamle sorte tørrelade står som pejlemærke, når man kommer ud til Mossø. I tårnet er indrettet fugletårn. Rundt ved bygningen er der etableret fisketrappe. Fortsætter man til fods (det er forbudt at sejle mod strømmen i denne del af Gudenåen) ad stien langs med åen, støder man til et omløbsstryg, som blev etableret for at hjælpe laksefisk til at gå op i Gudenåens øvre løb.

Herefter fortsætter man tilbage til Gudenåen og videre til Ry.

Denne tur er den roligste, da man ligger i læ af skoven, og desuden er der kun meget få motorbåde den vej.

Sejlturen tager ca. 3 timer hver vej og naturoplevelserne er helt unikke.

Turen kan laves som en 2-dagstur med overnatning på Klostermølle teltplads.

Priser nordtur kano

Højsæson 16/6 til 15/8
(1/5 til 16/6 og 15/8 til 30/9 gives gode rabatter på ture fra 2 dage)

Nordtur kano:

Start i Klostermølle, Gl.Rye, Ry eller Silkeborg
inkl. fragt
1 dag 650 kr.
2 dage 1000 kr.
3 dage 1300 kr.
4 dage 1600 kr.
5 dage 1750 kr.
6 dage 1900 kr.
7 dage 2050 kr.
8 dage 2200 kr.
9 dage 2350 kr.
10 dage 2500 kr.

Alle ovennævnte priser er per kano og inkl. moms, transport af kano samt slutrengøring af kanoer og redningsveste.

Ved start og slut i Ry er prisen 150 kr mindre.

Priser nordtur kajak

Nordtur kajak:

1. maj – 30. september
Start i Klostermølle, Gl.Rye, Ry eller Silkeborg
Inkl. fragt
1  dag 550 kr.
2 dage 800 kr.
3 dage 1100 kr.
4 dage 1300 kr.
5 dage 1500 kr.
6 dage 1650 kr.
7 dage 1800 kr.
8 dage 1950 kr.
9 dage 2100 kr.
10 dage 2250 kr.

Alle ovennævnte priser er per kajak og inkl. moms, transport af kajak samt slutrengøring af kajak og vest.

Ved start og slut i Ry er prisen 150 kr mindre.

Translate »