Ry – Langå (nordtur)

6 dage
(72 km)

1 overbæring: 1 med vogn

 

Fra Ry sejles videre gennem Birksø og Alling Å til Julsø. Midtvejs i Alling Å, på højre side, ligger Alling Vest Teltplads, der er en stor naturlejrplads til rast og overnatning for kanofarere. Fra teltpladsen er der flere muligheder for traveture, og den smukkeste går til “Udsigten”, hvor der er en flot udsigt over Rosvig, Julsø og Himmelbjerget. Julsø kan besejles højre eller venstre om, afhængig af vinden. Sejles højre om, kommer man bag om Møgelø og Lilleø, og tæt under land. Sejles venstre om, kommer man først til en rasteplads i sydøsthjørnet af Julsø. Ønsker man at raste her og gå til Himmelbjerget, skal man trække kanoen på land, da broerne er forbeholdt motorbådene. Efter endnu kort tids sejlads er man ved foden af Himmelbjerget. Landgang sker på indersiden af træbroen på Ry-siden af rutebådenes landingsplads. Det er strengt forbudt at lægge sin kano på rutebådenes landingsplads (betonkajen). Der er nu en herlig vandretur til Himmelbjergtårnet, hvor anstrengelserne belønnes med en storslået udsigt

Fra Himmelbjerget til Silkeborg er der mulighed for at opleve Hjejlen, verdens ældste hjuldamper i rutefart. Ved enden af Julsø i venstre side sejler man ind i Svejbæk-snævringen, hvor Skyttehusets Camping ligger. Herfra er der mange vandreture i skoven samt mulighed for en tur rundt direkte ved åen. om Slåensø som er en klarvandet idyl omgivet af skov. Tillige er der mulighed for landgang til Slåensø fra anløbsbroen fra Borre Sø. Hvis tiden tillader, kan man sejle en tur ind omkring paradisøerne, men det inderste af vigen, Skibsted Vig, må ikke besejles. Har du set “Holger Danskes briller”? Hvor Borre Sø igen snævrer ind, ligger Sejs by på højre side. Her ligger tillige en dejlig rasteplads. Derefter kommer man ud i Brassø og på højre side af søen, umiddelbart efter Sejs by, ligger Silkeborg Kommunes rasteplads “De små Fisk”, hvor overnatning også er mulig. Pladsen er omgivet af træbevoksning og der er mulighed for at bade i Brassø. Når søen igen bliver smallere, har man på venstre side indsejlingen til Avnsø – (ved bro nr. 7) via Klüvers Kanal. To små søer smyger sig omkring et næs, og kaldes i folkemunde “Holger Danskes Briller” eller blot “Brillerne”. Videre mod Silkeborg holder man til højre, for snart at sejle ind i Remstrup Å, som er det lokale navn for Gudenåen.
Efter ca. 1 km møder man på sin venstre hånd Gudenåens Camping, Silkeborg (tidligere Indelukkets
Camping), hvor man kan lægge til og besøge Nordeuropas største ferskvandsakvarium, AQUA, www.
AQUA.dk, som byder på en fascinerende rejse ned i de danske søer og vandløb med fisk, fugle og pattedyr. I AQUA-parken er der også bævere, oddere og vaskebjørne. Silkeborg Kunstmuseum med
moderne kunst ligger ikke langt fra åen lige efter Gudenåens Camping Silkeborg. Museet råder over
en stor samling af Asger Jorns værker, som var begyndelsen til museet. Nærmere på Silkeborg by ligger vandrehjemmetdirekte ved åen. I samme område ligger også Silkeborg Museum, hvor man
kan se den 2200 år gamle Tollundmand. Silkeborg Sluse. Tilbage til kanoen og videre ad åen, indtil vejbroen spærrer den videre sejlads. Ved at holde til venstre kommer man igennem Silkeborg Sluse,
(mindre gebyr) der er en helt speciel oplevelse. Derefter går turen mod Silkeborg Langsø, hvor
Silkeborg Sø Camping er beliggende på højre side ca. 2 km fra byen. Efter campingpladsen er man
hurtigt ude på åen igen. Turen fortsætter mod Resenbro og videre til Sminge Sø, hvor der findes en mindre overnatningsplads, ca. 200 m efter søen på åens højre bred (kun adgang fra åen). Herfra er der stiforbindelse op i Gjern Bakker – og fra Troldhøjs kegleformede top (101 m) er der en storslået udsigt over Gudenådalen. Tvilum Kirke og Kongensbro Den videre sejlads bringer os først til Svostrup Kro, som siden 1834 har givet ly for pramdragere og andet godtfolk. Dernæst dukker Tvilum Kirke op på højre side Kirken er den sidste rest af augustinerklosteret fra ca. 1250 og ligger nu ensomt ved åen. Skulle man se nogle mystiske skruninger på vandet, så kan man regne med, at det er Dynda, som søger sin hævn. Hun blev nemlig druknet af en munk fra klosteret, for at hun ikke skulle røbe deres kærlighed. Snart dukker Søhøjlandets familie camping op på højre bred og efter endnu 300 m kan man ved venstre bred se en egestolpe med jernrulle, som har været brugt til at få det rette træk i prammens liner, en såkaldt “Swotmand” (sort mand). Så følger Kongensbro, hvor rastepladsen ligger lige før broen på højre side. Det fortælles, at kong Frederik III i sin tid væltede i vadestedet her, – hvorefter han beordrede broen bygget.

Efter Kongensbro for- vandler åen sig til Dan- marks største kunstige sø, Tange Sø, med et areal på 625 ha. Vand- spejlet og det rige dyreliv røber ikke, at der på bun- den tidligere har ligget en del gårde og husmands- steder. Inden man sejler ud på Tange Sø, ligger der en rasteplads på højre bred i kanten af Orm- strup Skov. Tange Sø kan ved vestenvind godt “vise tænder” – undgå at sejle ud på søen i dårligt vejr – afvent at vinden lægger sig!

Efter vejdæmningen midt i søen på dens venstre bred ligger Ans Teltplads. Efter Ans fortsættes på søen til Tangeværket,

Danmarks største vandkraft- værk fra 1921, som årligt passeres af ca. 600 mill. m3 vand med en faldhøj- de på 8 – 10 m. Her er der overbæring for kanoer og gode muligheder for rast. Besøg energimuseet, hvor der er bygget udstillinger op som Science centre og der er Bohr-tårnet, som er Nord-

europas eneste højspændingslaboratorium, hvor publikum på nært hold kan opleve lyn. Læs mere på www.energimuseet.dk. Man kan også opleve de store fisketrapper eller gå en tur i området.

Efter 5 km sejlads fra Tangeværket ligger Bjerringbro Teltplads, hvor der er landingsmulighed på højre side af åen før broen. Sejler man yderligere 3-4 km, kom- mer man til Kjællinghøl Teltplads på venstre side; hvor der er mulighed for overnatning og en vandretur i den nærliggende Hjermind Skov. Længere fremme på høj- re side af åen ses Busbjerg (92 m) rage op i landskabet. Det er et bakkemassiv formet af smelte og regnvand. Stedet har været tilholdssted for røvere, som Blicher har beskrevet det i “Jyske Røverhistorier”. Fra rastepladsen ved åens højre bred er der stiforbindelse til det fredede og nu ganske fredelige område. Straks efter møder man næste campingplads, Bamsebo Camping, hvorfra der også er mulighed for en vandre- tur til Busbjerg. I Ulstrup findes der en rasteplads på åens højre side lige efter broen. Har man lyst til at strække benene, kan man udefra se Ulstrup Slot, der blev opført i perioden 1590 – 1766.

Åens sidste strækning

Fra Ulstrup kommer man først til Åbro, hvor man skal holde til højre. I venstre side af åen er der anlagt en gydebanke med store sten. Kort herefter kommer den næste teltplads på åens højre bred. Inden Langå by dukker landingsstedet til Langå Camping op på ven- stre side før motorbådenes liggepladser. 

Nordtur kano:

1. maj – 30. september
Start i Klostermølle, Gl.Rye, Ry eller Silkeborg
1 dag 500 kr. + evt. fragt af kano
2 dage 800 kr. + evt. fragt af kano
3 dage 1100 kr. + evt. fragt af kano
4 dage 1400 kr. + evt. fragt af kano
5 dage 1550 kr. + evt. fragt af kano
6 dage 1700 kr. + evt. fragt af kano
7 dage 1750 kr. + evt. fragt af kano
8 dage 2000 kr. + evt. fragt af kano
9 dage 2150 kr. + evt. fragt af kano
10 dage 2300 kr. + evt. fragt af kano
Energitillæg 50 kr på fragten
Gebyr Flerdagsture 25 kr. per kano
Fragt 100 kr. per kano
Gl. Rye Startgebyr 50 kr per kano

Alle ovennævnte priser er per kano og inkl. moms samt slutrengøring af kanoer og redningsveste.

Nordtur kajak:

1. maj – 30. september
Start i Klostermølle, Gl.Rye, Ry eller Silkeborg
1  dag 375 kr.+evt. fragt af kajak
2 dage 650 kr.+evt. fragt af kajak
3 dage 950 kr. +evt. fragt af kajak
4 dage 1150 kr. +evt. fragt af kajak
5 dage 1350 kr. +evt. fragt af kajak
6 dage 1500 kr. +evt. fragt af kajak
7 dage 1650 kr. +evt. fragt af kajak
8 dage 1800 kr. +evt. fragt af kajak
9 dage 1950 kr. +evt. fragt af kajak
10 dage 2100 kr. +evt. fragt af kajak
Energitillæg 50 kr på fragten
Gebyr 25 kr per kajak
Fragt 100 kr. per kajak
Gl. Rye Startgebyr 50 kr per kajak

Ved ture fra 2 dage kan tilkøbes fragt af din almindelige personbil fra 549 kr.

Alle ovennævnte priser er per kajak og inkl. moms samt slutrengøring af kajak og vest.

Translate »