7 dages tur fra Tørring til Fladbro

(NB: Sejlads kun tilladt mellem kl. 08.00 og kl. 18.00)

Som oftest påbegyndes en flerdages kanotur fra Tørring teltplads. Der startede også Hakon
Mielche sin første kanotur i 1935. Til minde herom er der i Tørring opstillet en mindesten med
indskriften “fra Gudenåens kilder til udløbet i Randers”. Kilderne ligger ca. 8 km mod nordvest i Tinnet Krat - en vandrerute fører derop. På turens første, meget bugtede strækning sejler man gennem
Uldum Kær, et fladt moseområde med flere tilløbende bække og store rørskove. 
​Efter ca. tre timers sejlads kommer man til Åle Teltplads, som er første overnatningsmulighed. Der er meget plads i fredelige omgivelser og med mulighed for en rask travetur i Rask Mølle Skov. Blot en times sejlads længere fremme ligger Åstedbro Teltplads, som for nogle vil være et passende sted for overnatning på første sejldag. Kommer man af sted tidligt på dagen, når man derefter Brestenbro, hvor første campingplads, Gudenåcamping Brædstrup, ligger.

Efter Brestenbro er vandet dybere og åen bredere og hurtigt nås Bredvad Mølle. Her findes et opsamlingssted for åens grøde, og man skal dreje skarpt til højre forbi opsamlingsstedet. Efter endnu et skarpt højresving lige før broen, kommer man ind i en lille indsø, hvor der findes en dag-rasteplads med toilet, borde og bænke. Turen fortsætter under broen og ind i de opdæmmede søer ved Vestbirk Kraftværk. Følg søens venstre bred gennem den lavvandede  Bredvad Sø og sejl først tværs over ud for Vestbirk Camping eller nordligere. Vestbirk Camping har landgang og overnatning fra Bredvad Sø på højre hånd - eller man kan sejle videre til højre gennem kanalen til Naldal Sø, hvor endnu en landgangsmulighed findes. Fra Naldal Sø fortsættes turen under den nedlagte jernbane, der nu er natursti. Bemærk den flotte bro, bygget af Silkeborg Statsskovdistrikt efter at den oprindelige betonbro blev for lav. Vestbirk Kraftværk - træk over land Efter broen sejler man gennem Vestbirk Sø over til “isbarrieren”, gennem hullet og videre til røret under vejen, hvorefter man er kommet ind i kanalen til Vestbirk Kraftværk, hvor kanoen skal hales over land. Her har “Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen’’ som det første af mange steder placeret vogne til transporten. Kraftværket er et naturligt rastested, hvor man også kan se ind i værkets velholdte turbinehal.

Næste strækning - fra Vestbirk til Mossø - er en af åens smukkeste, så giv jer god tid - lad strømmen bestemme farten. Her er der mulighed for at se mange forskellige fugle, bl.a. den sjældne isfugl. Undervejs kommer man til de næste overnatningsmulighed i Voervadsbro. Der er en teltplads, som ligger mellem åen og den tidligere Voervadsbro Kro. Fortsæt i langsomt tempo til Vilholt Mølle. Sejl i højre side af åen, da der er etableret fiskestryg i venstre side. Kort efter Vilholt Mølle, er der etableret rast på højre side af åen. Herfra fortsætter åen gennem smalle passager og brede stryg - sejl helst i åens strømrende, hvor åen er dybest. Man sejler gennem en jungleagtig bevoksning, indtil man når Klostermølle, hvor Voer Kloster tidligere lå. Klosterets munke udgravede for 800 år siden kanalen for at udnytte vandkraften til deres mølleri. Senere har der ligget en papirfabrik, og fabrikkens tørrelade, en 4-etagers træbygning findes stadig. Her er der indrettet udstilling og fugletårn i den fjerneste ende

På modsatte side ligger Klostermølle Teltplads. Fra pladsen kan det anbefales at gå en tur op på Sukkertoppen (108 m) for at nyde den flotte udsigt over Mossø og omegn. Turen varer ca. 1 time. For at komme videre ad Gudenåen skal man holde til venstre. Åen er nu blevet lidt bredere og efter et par kilometer løber Salten Å ud på venstre side. 500 m oppe ad Salten Å ligger Gammel Rye Teltplads. Her er det sydligste startsted på Gudenåen for større grupper. Her er også opholds- og oernatningsmulighed. Det er ikke tilladt at sejle længere end Gammel Rye Teltplads, så turen fortsætter tilbage mod Gudenåens hovedløb. Sejl til venstre ved Salten Å’s udløb i Gudenåen for at komme mod Gudensø og Ry. Undervejs ligger Emborg Bro, hvor der er mulighed for rast, her er der etableret gode faciliteter med madpakkehus og borde/bænke. Hold til højre ved åens udløb i Gudensø - herfra er der ca. 300 m til en flad sandstrand, hvor kanoen kan trækkes op. En sti fører til Øm Kloster, der blev grundlagt af cisterciensermunke i perioden 1172 - 1257. I de næste 300 år, indtil reformationen i 1536 kom til Danmark, var det et levende kloster, med stor betydning for sin samtid. Men i 1561 blev Øm Kloster revet ned efter kongens befaling. Arkæologiske fund viser, at nogle af munkene har været læger, samt at klosteret har fungeret som pleje hjem og ikke mindst som hospital. I dag er der i området klosterruin og museum med udstilling af mange spændende fund og klosterhave med eksempler på datidens lægeurter.

Gudensø vrimler med fugle f.eks. lappedykker, blishøne, fiskehejre, ænder og den sorte skarv. Langs søbredden vokser mange store rødel, som gerne gror med rødderne i vand. I mange vige ses åkander og vandpileurt - i disse områder samt i rørskovene er sejlads forbudt. Den sidste del af sejlturen til Ry går gennem Ry Møllesø. Ved indsnævringen hertil passeres Holmens Camping, hvor der er mulighed for overnatning og indkøb. Efter yderligere 1/2 times sejlads ankommer man til Ry. Her holdes til venstre, hvor der er toilet, og hvor der i 1998 er etableret gennemsejling under amtsvejen. Efter passage af amtsvejen fortsættes frem til et lille overbæringssted, inden man fortsætter ud i Lillesø. hvor Skimminghøj Teltplads ligger, her kan slås lejer for natten, der er mange muligheder for indkøb og restaurantbesøg i Ry som ligger 400m fra teltpladsen

Fra Ry sejles videre gennem Birksø og Alling Å til Julsø. Midtvejs i Alling Å, på højre side, ligger Alling Vest Teltplads, der er en stor naturlejrplads til rast og overnatning for kanofarere. Fra teltpladsen er der flere muligheder for traveture, og den smukkeste går til “Udsigten”, hvor der er en flot udsigt over Rosvig, Julsø og Himmelbjerget. Julsø kan besejles højre eller venstre om, afhængig af vinden. Sejles højre om, kommer man bag om Møgelø og Lilleø, og tæt under land. Sejles venstre om, kommer man først til en rasteplads i sydøsthjørnet af Julsø. Ønsker man at raste her og gå til Himmelbjerget, skal man trække kanoen på land, da broerne er forbeholdt motorbådene. Efter endnu kort tids sejlads er man ved foden af Himmelbjerget. Landgang sker på indersiden af træbroen på Ry-siden af rutebådenes landingsplads. Det er strengt forbudt at lægge sin kano på rutebådenes landingsplads (betonkajen). Der er nu en herlig vandretur til Himmelbjergtårnet, hvor anstrengelserne belønnes med en storslået udsigt

Fra Himmelbjerget til Silkeborg er der mulighed for at opleve Hjejlen, verdens ældste hjuldamper i rutefart. Ved enden af Julsø i venstre side sejler man ind i Svejbæk-snævringen, hvor Skyttehusets Camping ligger. Herfra er der mange vandreture i skoven samt mulighed for en tur rundt direkte ved åen. om Slåensø som er en klarvandet idyl omgivet af skov. Tillige er der mulighed for landgang til Slåensø fra anløbsbroen fra Borre Sø. Hvis tiden tillader, kan man sejle en tur ind omkring paradisøerne, men det inderste af vigen, Skibsted Vig, må ikke besejles. Har du set “Holger Danskes briller”? Hvor Borre Sø igen snævrer ind, ligger Sejs by på højre side. Her ligger tillige en dejlig rasteplads. Derefter kommer man ud i Brassø og på højre side af søen, umiddelbart efter Sejs by, ligger Silkeborg Kommunes rasteplads “De små Fisk”, hvor overnatning også er mulig. Pladsen er omgivet af træbevoksning og der er mulighed for at bade i Brassø. Når søen igen bliver smallere, har man på venstre side indsejlingen til Avnsø - (ved bro nr. 7) via Klüvers Kanal. To små søer smyger sig omkring et næs, og kaldes i folkemunde “Holger Danskes Briller” eller blot “Brillerne”. Videre mod Silkeborg holder man til højre, for snart at sejle ind i Remstrup Å, som er det lokale navn for Gudenåen.
Efter ca. 1 km møder man på sin venstre hånd Gudenåens Camping, Silkeborg (tidligere Indelukkets
Camping), hvor man kan lægge til og besøge Nordeuropas største ferskvandsakvarium, AQUA, www.
AQUA.dk, som byder på en fascinerende rejse ned i de danske søer og vandløb med fisk, fugle og pattedyr. I AQUA-parken er der også bævere, oddere og vaskebjørne. Silkeborg Kunstmuseum med
moderne kunst ligger ikke langt fra åen lige efter Gudenåens Camping Silkeborg. Museet råder over
en stor samling af Asger Jorns værker, som var begyndelsen til museet. Nærmere på Silkeborg by ligger vandrehjemmetdirekte ved åen. I samme område ligger også Silkeborg Museum, hvor man
kan se den 2200 år gamle Tollundmand. Silkeborg Sluse. Tilbage til kanoen og videre ad åen, indtil vejbroen spærrer den videre sejlads. Ved at holde til venstre kommer man igennem Silkeborg Sluse,
(mindre gebyr) der er en helt speciel oplevelse. Derefter går turen mod Silkeborg Langsø, hvor
Silkeborg Sø Camping er beliggende på højre side ca. 2 km fra byen. Efter campingpladsen er man
hurtigt ude på åen igen. Turen fortsætter mod Resenbro og videre til Sminge Sø, hvor der findes en mindre overnatningsplads, ca. 200 m efter søen på åens højre bred (kun adgang fra åen). Herfra er der stiforbindelse op i Gjern Bakker - og fra Troldhøjs kegleformede top (101 m) er der en storslået udsigt over Gudenådalen. Tvilum Kirke og Kongensbro Den videre sejlads bringer os først til Svostrup Kro, som siden 1834 har givet ly for pramdragere og andet godtfolk. Dernæst dukker Tvilum Kirke op på højre side Kirken er den sidste rest af augustinerklosteret fra ca. 1250 og ligger nu ensomt ved åen. Skulle man se nogle mystiske skruninger på vandet, så kan man regne med, at det er Dynda, som søger sin hævn. Hun blev nemlig druknet af en munk fra klosteret, for at hun ikke
skulle røbe deres kærlighed. Snart dukker Trust Camping op på højre bred og efter endnu 300 m kan man ved venstre bred se en egestolpe med jernrulle, som har været brugt til at få det rette træk i prammens liner, en såkaldt “Swotmand” (sort mand). Så følger Kongensbro, hvor rastepladsen ligger lige før broen på højre side. Det fortælles, at kong Frederik III i sin tid væltede i vadestedet her, - hvorefter han beordrede broen bygget.Efter Kongensbro forvandler
åen sig til Danmarks største kunstige sø, Tange Sø, med et areal på 625 ha. Vandspejlet og det rige dyreliv røber ikke, at der på bunden tidligere har ligget en del gårde og husmandssteder. Inden man sejler ud på Tange Sø, ligger der en rasteplads på højre bred i kanten af Ormstrup Skov. Tange Sø kan
ved vestenvind godt “vise tænder” - undgå at sejle ud på søen i dårligt vejr - afvent at vinden lægger
sig! Efter vejdæmningen midt i søen på dens venstre bred ligger Ans Teltplads. Efter Ans
fortsættes på søen til Tangeværket, Danmarks største vandkraftværk fra 1921, som årligt passeres af ca. 600 mill. m3 vand med en faldhøjde på 8 - 10 m. Her er der overbæring for kanoer og gode muligheder for rast. Besøg energimuseet, hvor der er bygget udstillinger op som Science centre og
der er Bohr-tårnet, som er Nordeuropas eneste højspændings- laboratorium, hvor publikum på nært hold kan opleve lyn. Læs mere på www.energimuseet.dk. Man kan også opleve de store fisketrapper eller gå en tur i området.Vandretur til Busbjerg Efter 5 km sejlads fra Tangeværket ligger Bjerringbro
Teltplads, hvor der er landingsmulighed på højre side af åen før broen. Sejler man yderligere 3-4 km, kommer man til Kjællinghøl Teltplads på venstre side; hvor der er mulighed for overnatning og en vandretur i den nærliggende Hjermind Skov. Længere fremme på højre side af åen ses Busbjerg (92 m) rage op i landskabet. Det er et bakkemassiv formet af smelte- og regnvand. Stedet har været tilholdssted for røvere, som Blicher har beskrevet det i “Jyske Røverhistorier”. Fra rastepladsen ved åens højre bred er der stiforbindelse til det fredede og nu ganske fredelige område. Straks efter møder man næste campingplads, Bamsebo Camping, hvorfra der også er mulighed for en vandretur til Busbjerg. I Ulstrup findes der en rasteplads på åens højre side lige efter broen. Har man lyst til at
strække benene, kan man udefra se Ulstrup Slot, der blev opført i perioden 1590 - 1766. Åens sidste strækning Fra Ulstrup kommer man først til Åbro, hvor man skal holde til højre. I venstre side af åen er der anlagt en gydebanke med store sten. Kort herefter kommer den næste teltplads på åens højre bred. Inden Langå by dukker landingsstedet til Langå Camping op på venstre side før motorbådenes liggepladser. Ved Langå sejler man under Danmarks første jernbetonbro, Amtmand Hoppes Bro fra 1905, der nu er fredet. Ved Stevnstrup er der mulighed for en rast, før man kort efter skal sejle til venstre mod strømmen ca. 1 km op ad Nørreåen til landingspladsen på venstre side før broen. Normalt slutter kanoturen her i Fladbro, der har busforbindelse til Randers. Her er f.eks. Randers Regnskov, www.randers-regnskov. dk et besøg værd. Sidste overnatningsmulighed på kanoturen er Randers City Camping, der ligger ca. 800 m fra åen. Kano / kajak afleveres på Fladbro rasteplads på venstre side af ophalet og der ringes ind for at færdigmelde turen på 86891167

Ry Kanofart © 2018
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk