Tørring / Åle – Fladbro (sydtur)

7 dage
(134 km)

4 overbæringer: 3 med vogn og 1 slidske

Som oftest påbegyndes en flerdages kanotur fra Tørring Camping. Der startede også Hakon
Mielche sin første kanotur i 1935. Til minde herom er der i Tørring opstillet en mindesten med
indskriften “fra Gudenåens kilder til udløbet i Randers”. Kilderne ligger ca. 8 km mod nordvest i Tinnet Krat – en vandrerute fører derop. På turens første, meget bugtede strækning sejler man gennem
Uldum Kær, et fladt moseområde med flere tilløbende bække og store rørskove.
​Efter ca. tre timers sejlads kommer man til Åle Teltplads, som er første overnatningsmulighed. Der er meget plads i fredelige omgivelser og med mulighed for en rask travetur i Rask Mølle Skov. Blot en times sejlads længere fremme ligger Åstedbro Teltplads, som for nogle vil være et passende sted for overnatning på første sejldag. Kommer man af sted tidligt på dagen, når man derefter Brestenbro, hvor første campingplads, Gudenåcamping Brædstrup, ligger.

Efter Brestenbro er vandet dybere og åen bredere og hurtigt nås Bredvad Mølle. Her findes et opsamlingssted for åens grøde, og man skal dreje skarpt til højre forbi opsamlingsstedet. Efter endnu et skarpt højresving lige før broen, kommer man ind i en lille indsø, hvor der findes en dag-rasteplads med toilet, borde og bænke. Turen fortsætter under broen og ind i de opdæmmede søer ved Vestbirk Kraftværk. Følg søens venstre bred gennem den lavvandede  Bredvad Sø og sejl først tværs over ud for Vestbirk Camping eller nordligere. Vestbirk Camping har landgang og overnatning fra Bredvad Sø på højre hånd – eller man kan sejle videre til højre gennem kanalen til Naldal Sø, hvor endnu en landgangsmulighed findes. Fra Naldal Sø fortsættes turen under den nedlagte jernbane, der nu er natursti. Bemærk den flotte bro, bygget af Silkeborg Statsskovdistrikt efter at den oprindelige betonbro blev for lav. Vestbirk Kraftværk – træk over land Efter broen sejler man gennem Vestbirk Sø over til “isbarrieren”, gennem hullet og videre til røret under vejen, hvorefter man er kommet ind i kanalen til Vestbirk Kraftværk, hvor kanoen skal hales over land. Her har “Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen’’ som det første af mange steder placeret vogne til transporten. Kraftværket er et naturligt rastested, hvor man også kan se ind i værkets velholdte turbinehal.

Næste strækning – fra Vestbirk til Mossø – er en af åens smukkeste, så giv jer god tid – lad strømmen bestemme farten. Her er der mulighed for at se mange forskellige fugle, bl.a. den sjældne isfugl. Undervejs kommer man til de næste overnatningsmulighed i Voervadsbro. Der er en teltplads, som ligger mellem åen og den tidligere Voervadsbro Kro. Fortsæt i langsomt tempo til Vilholt Mølle. Sejl i højre side af åen, da der er etableret fiskestryg i venstre side. Kort efter Vilholt Mølle, er der etableret rast på højre side af åen. Herfra fortsætter åen gennem smalle passager og brede stryg – sejl helst i åens strømrende, hvor åen er dybest. Man sejler gennem en jungleagtig bevoksning, indtil man når Klostermølle, hvor Voer Kloster tidligere lå. Klosterets munke udgravede for 800 år siden kanalen for at udnytte vandkraften til deres mølleri. Senere har der ligget en papirfabrik, og fabrikkens tørrelade, en 4-etagers træbygning findes stadig. Her er der indrettet udstilling og fugletårn i den fjerneste ende

På modsatte side ligger Klostermølle Teltplads. Fra pladsen kan det anbefales at gå en tur op på Sukkertoppen (108 m) for at nyde den flotte udsigt over Mossø og omegn. Turen varer ca. 1 time. For at komme videre ad Gudenåen skal man holde til venstre. Åen er nu blevet lidt bredere og efter et par kilometer løber Salten Å ud på venstre side. 500 m oppe ad Salten Å ligger Gammel Rye Teltplads. Her er det sydligste startsted på Gudenåen for større grupper. Her er også opholds- og oernatningsmulighed. Det er ikke tilladt at sejle længere end Gammel Rye Teltplads, så turen fortsætter tilbage mod Gudenåens hovedløb. Sejl til venstre ved Salten Å’s udløb i Gudenåen for at komme mod Gudensø og Ry. Undervejs ligger Emborg Bro, hvor der er mulighed for rast, her er der etableret gode faciliteter med madpakkehus og borde/bænke. Hold til højre ved åens udløb i Gudensø – herfra er der ca. 300 m til en flad sandstrand, hvor kanoen kan trækkes op. En sti fører til Øm Kloster, der blev grundlagt af cisterciensermunke i perioden 1172 – 1257. I de næste 300 år, indtil reformationen i 1536 kom til Danmark, var det et levende kloster, med stor betydning for sin samtid. Men i 1561 blev Øm Kloster revet ned efter kongens befaling. Arkæologiske fund viser, at nogle af munkene har været læger, samt at klosteret har fungeret som pleje hjem og ikke mindst som hospital. I dag er der i området klosterruin og museum med udstilling af mange spændende fund og klosterhave med eksempler på datidens lægeurter.

Gudensø vrimler med fugle f.eks. lappedykker, blishøne, fiskehejre, ænder og den sorte skarv. Langs søbredden vokser mange store rødel, som gerne gror med rødderne i vand. I mange vige ses åkander og vandpileurt – i disse områder samt i rørskovene er sejlads forbudt. Den sidste del af sejlturen til Ry går gennem Ry Møllesø. Ved indsnævringen hertil passeres Holmens Camping, hvor der er mulighed for overnatning og indkøb. Efter yderligere 1/2 times sejlads ankommer man til Ry. Her holdes til venstre, hvor der er toilet, og hvor der i 1998 er etableret gennemsejling under amtsvejen. Efter passage af amtsvejen fortsættes frem til et lille overbæringssted, inden man fortsætter ud i Lillesø. Herfra drejer man til højre ind til havnen hvor man slutter i vores baghave i bunden af havnebassinet, Der er desuden gode ankomst/afrejse muligheder fra Ry.

Sydtur kano:

16. juni – 30. september
Start i Tørring, Åle, Åstedbro eller Voervadsbro
1 dag 600 kr. inkl. fragt af kano
2 dage 1075 kr. inkl. fragt af kano
3 dage 1450 kr. inkl. fragt af kano
4 dage 1600 kr. inkl. fragt af kano
5 dage 1750 kr. inkl. fragt af kano
6 dage 1900 kr. inkl. fragt af kano
7 dage 2050 kr. inkl. fragt af kano
8 dage 2200 kr. inkl. fragt af kano
9 dage 2350 kr. inkl. fragt af kano
10 dage 2500 kr. inkl. fragt af kano
Gebyr Flerdagsture 25 kr. per kano
Voervadsbro Startgebyr 50 kr per kano

Ved ture fra 2 dage kan tilkøbes fragt af din almindelige personbil for 549 kr.

Alle ovennævnte priser på sydtur er per kano og inkl. moms, udstyr, kanotransport og slutrengøring af kano og veste.

Sydtur kajak:

16. juni – 30. september
Start i Tørring, Åle, Åstedbro eller Voervadsbro
1 dag 475 kr. inkl. fragt af kajak
2 dage 750 kr. inkl. fragt af kajak
3 dage 1050 kr. inkl. fragt af kajak
4 dage 1250 kr. inkl. fragt af kajak
5 dage 1450 kr. inkl. fragt af kajak
6 dage 1600 kr. inkl. fragt af kajak
7 dage 1750 kr. inkl. fragt af kajak
8 dage 1900 kr. inkl. fragt af kajak
9 dage 2050 kr. inkl. fragt af kajak
10 dage 2225 kr. inkl. fragt af kajak
Gebyr 25 kr. per kajak
Voervadsbro Startgebyr 50 kr per kajak

Ved ture fra 2 dage kan tilkøbes fragt af din bil fra 549 kr.

Alle ovennævnte priser på sydtur er per kajak og inkl. moms, kajaktransport og slutrengøring af kajak og vest.

Translate »