Voervadsbro – Ry (sydtur)

2 dage
(24 km)

2 overbæringer: 1 med vogn og 1 slidske 

I Voervadsbro er der en teltplads, som ligger mellem åen og den tidligere Voervadsbro Kro.
Herfra padles i langsomt tempo til Vilholt Mølle. Sejl i højre side af åen, da der er etableret fiskestryg i venstre side. Kort efter Vilholt Mølle, er der etableret rast på højre side af åen. Herfra fortsætter åen gennem smalle passager og brede stryg – sejl helst i åens strømrende, hvor åen er dybest.

Man sejler gennem en jungleagtig bevoksning, indtil man når Klostermølle, hvor Voer Kloster tidligere lå. Klosterets munke udgravede for 800 år siden kanalen for at udnytte vandkraften til deres mølleri. Senere har der ligget en papirfabrik, og fabrikkens tørrelade – en 4-etagers træbygning findes stadig. Her er der indrettet udstilling og fugletårn i den fjerneste ende. På modsatte side ligger Klostermølle Teltplads. Fra pladsen kan det anbefales at gå en tur op på Sukkertoppen (108 m) for at nyde den flotte udsigt over Mossø og omegn. Turen varer ca. 1 time.

(Ved Klostermølle er der et overbæringssted hvor kanoerne skal køres på en vogn).

For at komme videre ad Gudenåen skal man holde til venstre. Åen er nu blevet lidt bredere, og efter et par kilometer løber Salten Å ud på venstre side. 500 m oppe ad Salten Å ligger Gammel Rye Teltplads. Her er overnatningsmulighed. Det er ikke tilladt at sejle længere end Gammel Rye Teltplads, så turen fortsætter tilbage mod Gudenåens hovedløb. Sejl til venstre ved Salten Å’s udløb i Gudenåen for at komme mod Gudensø og Ry. Øm Kloster – arkæologisk seværdighed. Undervejs ligger Emborg Bro, hvor der er mulighed for rast, her er der etableret gode faciliteter med madpakkehus og borde/bænke. Hold til højre ved åens udløb i Gudensø – herfra er der ca. 300 m til en flad sandstrand, hvor kanoen kan trækkes op. En sti fører til Øm Kloster, der blev grundlagt af cisterciensermunke i perioden 1172 – 1257. I de næste 300 år, indtil reformationen i 1536 kom til Danmark, var det et levende kloster, med stor betydning for sin samtid. Men i 1561 blev Øm Kloster revet ned efter kongens befaling. Arkæologiske fund viser, at nogle af munkene har været læger, samt at klosteret har fungeret som plejehjem. og ikke mindst som hospital. I dag er der i området klosterruin og museum med udstilling af mange spændende fund og klosterhave med eksempler på datidens lægeurter.

Til Ry via Gudensø. Gudensø vrimler med fugle f.eks. lappedykker, blishøne, fiskehejre, ænder og den sorte skarv. Langs søbredden vokser mange store rødel, som gerne gror med rødderne i vand. I mange
vige ses åkander og vandpileurt – i disse områder samt i rørskovene er sejlads forbudt. Den sidste del af sejlturen til Ry går gennem Ry Møllesø. Ved indsnævringen hertil passeres Holmens Camping, hvor der er mulighed for overnatning og indkøb. Efter yderligere 1/2 times sejlads ankommer man til Ry
Her holdes til venstre, hvor der er toilet, og hvor der i 1998 er etableret gennemsejling under amtsvejen.
Efter passage af amtsvejen fortsættes frem til et lille overbæringssted, inden man fortsætter ud i Lillesø. Herfra drejer man til højre ind til havnen, hvor vi bor inde i bunden af havnen.

Turen er baseret på at man overnatter omkring Ry (på Holmens Camlping, Skimming høj teltplads eller Alling Vest teltplads) og så sejler en tur op til Himmelbjerget og retur og slutter hos os i Ry.
Turen fra Voervadsbro til Ry er 16 km og kan gøres på ca.4 timer plus pauser.
Turen fra Ry til Himmelbjerget er 8 km hver vej og tager ca 4 timer plus pauser.

 

Sydtur kano:

16. juni – 30. september
Start i Tørring, Åle, Åstedbro eller Voervadsbro
1 dag 600 kr. inkl. fragt af kano
2 dage 1075 kr. inkl. fragt af kano
3 dage 1450 kr. inkl. fragt af kano
4 dage 1600 kr. inkl. fragt af kano
5 dage 1750 kr. inkl. fragt af kano
6 dage 1900 kr. inkl. fragt af kano
7 dage 2050 kr. inkl. fragt af kano
8 dage 2200 kr. inkl. fragt af kano
9 dage 2350 kr. inkl. fragt af kano
10 dage 2500 kr. inkl. fragt af kano
Gebyr Flerdagsture 25 kr. per kano
Voervadsbro Startgebyr 50 kr per kano

Ved ture fra 2 dage kan tilkøbes fragt af din almindelige personbil for 549 kr.

Alle ovennævnte priser på sydtur er per kano og inkl. moms, udstyr, kanotransport og slutrengøring af kano og veste.

Sydtur kajak:

16. juni – 30. september
Start i Tørring, Åle, Åstedbro eller Voervadsbro
1 dag 475 kr. inkl. fragt af kajak
2 dage 750 kr. inkl. fragt af kajak
3 dage 1050 kr. inkl. fragt af kajak
4 dage 1250 kr. inkl. fragt af kajak
5 dage 1450 kr. inkl. fragt af kajak
6 dage 1600 kr. inkl. fragt af kajak
7 dage 1750 kr. inkl. fragt af kajak
8 dage 1900 kr. inkl. fragt af kajak
9 dage 2050 kr. inkl. fragt af kajak
10 dage 2225 kr. inkl. fragt af kajak
Gebyr 25 kr. per kajak
Voervadsbro Startgebyr 50 kr per kajak

Ved ture fra 2 dage kan tilkøbes fragt af din bil fra 549 kr.

Alle ovennævnte priser på sydtur er per kajak og inkl. moms, kajaktransport og slutrengøring af kajak og vest.

Flextrafik kan med fordel benyttes på denne tur. Vi anbefaler at bagage og personer sættes af i Voervadsbro, hvorefter én person kører bilen til Ry og parkerer ved den store p-plads overfor Kvickly. På forhånd har man bestilt flextaxi, som kører chaufføren fra Ry til Voervadsbro teltplads.

Det tager ca. 15 min at køre fra Voervadsbro til Ry.

Start- og slutadresse: (Kvickly Ry, Siimtoften 2, 8680 Ry til Ådalen 5, 8660 Skanderborg)

Online
Man kan bestille Flextur på:

Ved online bestilling af Flextur kan man tilknytte Dankort, Visa Dankort, Visa Electron, Vpay, MasterCard, MaestroCard og JCB kort.

Fra 1. juni 2018 får man 10% rabat, når man bestiller sin Flextur online eller i Flextrafik appen.

Midttrafik udsender alt korrespondance vedr. Flextur via E-boks, herunder fakturaer og rykkerskrivelser.

Der kan ikke indgås aftale om betaling af Flextur via faktura. Midttrafik udsender udelukkende fakturaer og rykkerskrivelser via E-boks ved manglende dækning på det tilmeldte betalingskort.

Ønsker man at modtage en sms-påmindelse om sin Flextur, kan man tilmelde sig her eller i appen.

Hvis man ikke er klar til det aftalte tidspunkt, eller chaufføren ikke kan finde eller kontakte en, hæfter man for betalingen af rejsen. Husk derfor at afbestille din rejse.

Telefon - ring på 87 40 83 00 (tast 2) alle dage mellem kl. 7.00 - 20.00
Husk, når man bestiller via telefon, kan man kun betale med kontanter (i lige penge) til chaufføren.

Krydser rejsen en regionsgrænse, skal ens Flextur bestilles via telefon.


Man kan bestille sin Flextur indtil en time før man ønsker at blive hentet. Rejser man i tidsrummet kl. 6.00 - 8.00, skal man have bestilt sin Flextur på online eller i appen senest kl. 23.00 dagen før og via telefon senest kl. 20.00 dagen før.

Man kan bestille ture maks. 14 dage frem.

Ved bestilling skal man oplyse:

  • Navn og telefonnummer (som man kan træffes på)
  • Start- og slutadresse (Kvickly Ry til Ådalen 5, 8660 Skanderborg)
  • Det tidspunkt, man ønsker at blive hentet eller være fremme på
  • Antal personer, maks. 5
  • Om man medbringer bagage, chaufføren yder hjælp ved ét stk. bagage maks. 11 kg
  • Om man medbringer hjælpemidler, fx rollator eller kørestol
  • Om man medbringer barnevogn eller autostol

Når man afgiver sine oplysninger, accepterer man samtidig Midttrafiks privatlivspolitik


 

Translate »