Gudenåen

Kanoferie er et herligt driverliv og samtidig en aktiv ferieform tæt på naturen.
Desuden er kanoen et traditionelt og elegant fartøj at færdes i, og tempoet kan man selv afpasse, så alle aldersgrupper kan være med.

Med en kano, noget udstyr og lidt planlægning kan man komme tæt på naturen og langt fra alfarvej ved at flyde med strømmen ned ad vores længste å, Gudenåen, der er ca. 160 km.

Der er meget at se på og lytte til undervejs, varierende og storslåede naturoplevelser, mange dyr og planter, og seværdigheder af kulturel art.
Det er en god idé at supplere sejladsen med nogle traveture.
På disse sider kan du se forslag til ture med udgangspunkt fra en af de raste- og overnatningspladser, som ligger ved åen.

Siderne giver nogle praktiske tips om planlægning af turen, om raste,- overnatnings- og indkøbsmuligheder.
Turbeskrivelsen indeholder desuden en del informationer om selve sejladsen - også om, hvor man ikke må sejle eller lægge til.

Vær opmærksom på, at der er tale om en rejse i naturen og forbi mange private områder.
Vi er gæster i naturen og i kulturlandskabet.

God tur!

 


Teksten under menupunktet "Gudenåen"  er hentet fra brochuren "På Gudenåen og langt fra alfarvej - en guide til eventyrlige oplevelser tæt på naturen".
Brochuren får du udleveret, når du lejer en kano hos os.
Denne brochure med tilhørende kort er udarbejdet i 2005 af ‘‘Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen’’ og støttet med tilskud fra tidl. Vejle- Århus- og Viborg Amter. Brochuren er trykt i 60.000 eksemplarer og sælges gennem turistbureauer.
‘‘Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen’’ har til formål at være bindeled til offentlige myndigheder, interessegrupper og kanosejlere på Gudenåen.

Ry Kanofart © 2018
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk