Fuglene ved Gudenåen

Gudenåen og søerne har et meget rigt fugleliv.
Som kanosejler har man mulighed for at observere de fleste, hvis man færdes roligt og opmærksomt.
De almindeligste fugle er gråænder, gravænder og blishøns.
Hvor åen bliver bredere og i søerne kan man tillige se en del taffelænder, troldænder og lappedykkere. Her findes tre arter af lappedykkere - lille lappedykker, sorthalset lappedykker og toppet lappedykker.

Langs åbredden ved vandmøller og stryg skal man især være opmærksom på den gule vipstjert, og langs hele åen kan man i glimt få øje på den sorthvide vandstær, der flyver hurtigt og lavt langs med vandoverfladen.

Næsten alle fuglene har deres reder i bevoksninger langs søerne og åens bredder.
Derfor bør man undlade at påsejle disse områder.
Særlige fuglebeskyttelsesområder er skraveret med rødt på kortet. Her er det ikke tilladt at færdes.

På kanoturen er der også rige muligheder for at opleve og lære mere om fuglelivet, ved besøg i de mange fugletårne, ligesom et besøg på Aqua ferskvandsakvarium i Silkeborg bestemt er et besøg værd.

Isfugl

 
Isfugl Områdets juvel er isfuglen der yngler ved dens brinker.
Isfuglen færdes vagtsomt diskret ved vandet, men dens skarpe skrig høres tit.

Gul Vipstjært

 
Gul vipstjært Gul vipstjært er en livlig fugl der konstant er i bevægelse. Den er slank med gul underside og meget langhalet.

Vandstæren

 
vandstær I glimt kan man få øje på vandstæren, der ynder at flyve lavt hen over vandoverfladen, langs med åen, med hurtige vingeslag.

Fiskehejren

 
Hejre Hejren er meget sky, så man ser den oftest i luften.
Her er den let at kende på de krumme grå vinger, de lange ben der stikker bagud og dens hals, der tegner et S.

Skarv

 
Skarv Skarven er de seneste år blevet en hyppig sommergæst langs Gudenåen og ved søerne.
De er meget dygtige fiskere. Fra store højder lader de sig falde ned i vandet, hvor de er i stand til at dykke langt ned for at spidde byttet.

Lappedykker

 
 toppet lappedykker Den toppede lappedykker ser man oftest i søerne.
Den ligger meget dybt i vandet og har en karakteristisk, rustrød halskrave og lille fjertop.
Den er en fortræffelig dykker og kan svømme lange afstande under vandet.

Grønbenet rørhøne

 
Rørhøne Rørhønen lever en ret skjult tilværelse og kan forveksles med blishønen.
Rørhønen har en rød pandeblis og et rødt næb med gul spids.
Når den er på land, vipper den ivrigt med halen.

Blishøne

 
Blishøne Blishønen er en buttet høne med hvidt næb og hvid pandeblis.
Den forekommer i små og store flokke og er temmelig stridbar om foråret når den skal forsvare sit territorium.

Gravand

 
Gravand

Gravanden kendes på dens kontrastrige fjerdragt og det lakrøde næb.
Den bygger rede i forladte rævegrave, huler eller stendiger, ofte et stykke inde i landet.
Når æggene er udruget, vandrer gravanden med sine ællinger til den nærmeste kyst eller sø, hvor den finder sin føde.

 

 

Ry Kanofart © 2018
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk