Planter og insekter langs Gudenåen

Utallige arter af planter og insekter lever i og ved Gudenåen.
Der er store variationer, afhængig af om man er ved en sø eller ved åen. Ligeledes er der også forskel på plante- og insektliv i Tørring-Uldum området og i Klostermølle eller ved Langå.
Men nogle planter vil blive bemærket af mange kanofarere. Alene på grund af deres mangfoldighed kan de forårsage småproblemer i sejladsen!

Majfluen

 
Majflue I slutningen af maj og begyndelsen af juni klækkes majfluerne i meget stort antal. De store insekter driver længe på vandoverfladen, før de letter. Hannerne danser i luften og hunnerne tiltrækkes, og efter parringen ender både han- og huninsekter igen på vandoverfladen.
Når majfluerne ligger på vandoverfladen, begynder fiskene at æde af dem, og der er gode chancer for at narre fiskene til at tage en imitation.

Pragtvandnymfe

 
Pragtvandnymfe Pragtvandnymfen svirrer overalt i vandoverfladen og i sivene langs Gudenåen, med sin blå metalskinnende krop.

Åkande

 
Ã�kande Den smukke åkande, som vi blandt andet hører om i H. C. Andersens eventyr om Tommelise, kan blandt andet ses i vigene omkring Gudensø.

Guldsmed

 
  Guldsmeden ynder solskin og man finder den ofte siddende helt stille på et siv eller en sten.

Tagaks

 
Guldsmed Tagaksene (tagrørene) danner langs sø- og åbredder så tætte bevoksninger, at man taler om rørskove. Tagrørene kan skæres af og bruges den dag i dag til stråtage.

Vandranunkler

 
Vandranunkler Vandranunklens flor af små blomster, danner mange steder et flot hvidt tæppe på vandoverfladen.

Gul iris

 
Gul iris

Den gule iris vokser vildt flere steder langs åen. Den kan blive op til 1-1,5 meter høj.
Gul iris blomstrer i juni og juli måned.

 

Ry Kanofart © 2018
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk