Ry - Borresø


Til Ry via Gudensø

Gudensø vrimler med fugle, f.eks. lappedykkere, blishøns, fiskehejrer, ænder og den sorte skarv.
Langs søbredden vokser mange store rødel, som gerne gror med rødderne i vand.
I mange vige ses åkander og vandpileurt - i disse områder samt i rørskovene er sejlads forbudt.
Den sidste del af sejlturen til Ry går gennem Ry Møllesø.

Kort over Ry

Under vejen og ud i Lillesø

Ved indsnævringen hertil passeres Holmens Camping, hvor der er mulighed for overnatning og indkøb.
Efter yderligere en halv times sejlads ankommer man til Ry (se kortet ovenfor).
Her holdes til venstre, hvor der er toilet, og hvor der i 1998 er etableret gennemsejling under amtsvejen.
Efter passage af amtsvejen fortsættes frem til et lille overbæringssted, inden man fortsætter ud i Lillesø.

Herfra kan man fortsætte til kanolejrpladsen "Skimminghøj" eller dreje til højre ind til havnen, hvor der er mulighed for rast langs bolværket i havnen, før rutebådene.
Provianteringsmuligheder findes ca. 2 min. gang fra havneområdet.
Informationscenter, kiosk og ferskvandsmuseum findes også ved havnen.

I Ry er der en bynær overnatningsmulighed.
Ophalingspladsen til den kommunale teltplads "Skimminghøj" ligger ca. 50 m til venstre for roklubben (se kortet ovenfor).
I Knudsøs østlige ende findes Knudhule Vandrerhjem med byens bedste badestrand.

Fra Ry sejles videre gennem Birksø og Alling Å til Julsø.
Midtvejs i Alling Å, på højre side, ligger Alling Vest Teltplads, der er en stor naturlejrplads til rast og overnatning for kanofarere.

Nyd "Udsigten"

Fra teltpladsen er der flere muligheder for traveture, og den smukkeste går til "Udsigten", hvor der er en flot udsigt over Rosvig - Julsø og Himmelbjerget.

Julsø kan besejles højre eller venstre om, afhængig af vinden.
Sejles højre om, kommer man bag om Møgelø og Lilleø, og tæt under land.
Sejles venstre om, kommer man først til en rasteplads i sydøsthjørnet af Julsø.
Ønsker man at raste her og gå til Himmelbjerget, skal man trække kanoen på land, da broerne er forbeholdt motorbådene.

Efter kort tids sejlads er man ved foden af Himmelbjerget.

Landgang sker på indersiden af træbroen på Ry-siden af rutebådenes landingsplads.
Det er strengt forbudt at lægge sin kano på rutebådenes landingsplads (betonkajen).

Der er nu en herlig vandretur til Himmelbjergtårnet, hvor anstrengelserne belønnes med en storslået udsigt.

Hold øje med Hjejlen

Fra Himmelbjerget til Silkeborg er der mulighed for at opleve Hjejlen, verdens ældste hjuldamper i rutefart.
Ved enden af Julsø i venstre side sejler man ind i Svejbæk-snævringen, hvor Skyttehusets Camping ligger.
Herfra er der mange vandreture i skoven samt mulighed for en tur rundt om Slåensø, som er en klarvandet idyl omgivet af skov.
Tillige er der mulighed for landgang til Slåensø fra anløbsbroen fra Borre Sø.
Hvis tiden tillader, kan man sejle en tur ind omkring Paradisøerne, men det inderste af vigen - Skibsted Vig, må ikke besejles.


Sejs - Silkeborg - Sminge

Har du set "Holger Danskes Briller"?

Hvor Borre Sø igen snævrer ind, ligger Sejs by på højre side. Her ligger tillige en dejlig rasteplads.

Derefter kommer man ud i Brassø og på højre side af søen, umiddelbart efter Sejs by, ligger Silkeborg Kommunes rasteplads "De små Fisk", hvor overnatning også er mulig.
Pladsen er omgivet af træbevoksning og der er mulighed for at bade i Brassø.

Når søen igen bliver smallere, har man på venstre side indsejlingen til Avnsø - (ved bro nr. 7) via Klüvers Kanal. To små søer smyger sig omkring et næs, og kaldes i folkemunde "Holger Danskes Briller" eller blot "Brillerne".

Videre mod Silkeborg har man mulighed for landgang på venstre side af tangen, som deler Remstrup Å og Brassø, evt. for et besøg på Silkeborgs store turistmagnet AQUA, som fremviser livet over og under de ferske vande med oddere, fisk, fugle og planter.
Hertil kan man også komme fra Gudenåens Camping, Silkeborg, som ligger ca. en kilometer inde i Remstrup Å, der er det lokale navn for Gudenåen.

Kort over Silkeborg

Landgangen ved Gudenåens Camping i Silkeborg

Silkeborg Kunstmuseum med moderne kunst ligger ikke langt fra åen lige efter Gudenåens Camping, Silkeborg.
Museet råder over en stor samling af Asger Jorns værker, som var begyndelsen til museet.
Nærmere på Silkeborg by ligger vandrerhjemmet direkte ved åen.
I samme område ligger også Silkeborg Museum, hvor man kan se den 2200 år gamle Tollundmand.

Silkeborg Sluse

Tilbage til kanoen og videre ad åen, indtil vejbroen spærrer den videre sejlads.
Ved at holde til venstre kommer man igennem Silkeborg Sluse, (mindre gebyr) der er en helt speciel oplevelse.
Derefter går turen mod Silkeborg Langsø, hvor Silkeborg Søcamping er beliggende på højre side ca. 2 km fra byen.
Efter campingpladsen er man hurtigt ude på åen igen.
Turen fortsætter mod Resenbro og videre til Sminge Sø, hvor der findes en mindre overnatningsplads, ca. 200 m efter søen på åens højre bred.
Herfra er der stiforbindelse op i Gjern Bakker - og fra Troldhøjs kegleformede top (101 m) er der en storslået udsigt over Gudenådalen.

 

Ry Kanofart © 2018
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk