Sminge  - Kongensbro  - Tange


Tvilum Kirke og Kongensbro

Den videre sejlads bringer os først til Svostrup Kro, som siden 1834 har givet ly for pramdragere og andet godtfolk.
Dernæst dukker Tvilum Kirke op på højre side. Kirken er sidste rest af augustinerklosteret fra ca. 1250 og ligger nu ensomt ved åen.
Skulle man se nogle mystiske skruninger på vandet, så kan man regne med, at det er Dynda, som søger sin hævn. Hun blev nemlig druknet af en munk fra klosteret, for at hun ikke skulle røbe deres kærlighed.

Snart dukker Trust Camping Silkeborg op på højre bred, og efter endnu 300 m kan man ved venstre bred se en egestolpe med jernrulle, som har været brugt til at få det rette træk i prammens liner, en såkaldt "Swotmand" (sort mand).

Så følger Kongensbro, hvor rastepladsen ligger lige før broen på højre side. Det fortælles, at Kong Frederik III i sin tid væltede i vadestedet her - hvorefter han beordrede broen bygget.
Efter Kongensbro forvandler åen sig til Danmarks største kunstige sø, Tange Sø med et areal på 625 ha.
Vandspejlet og det rige dyreliv røber ikke, at der på bunden tidligere har ligget en del gårde og husmandssteder.
Inden man sejler ud på Tange Sø, ligger der en rasteplads på højre bred i kanten af Ormstrup Skov.
Tange Sø kan ved vestenvind godt "vise tænder". Undgå at sejle ud på søen i dårligt vejr - afvent at vinden lægger sig!

Energimuseet hvor alt kan ske

Efter vejdæmningen midt i søen på dens venstre bred ligger Ans Sø Teltplads.

Kort over Ans

Under broen og uden om næsset

Efter Ans fortsættes på søen til Tangeværket, Danmarks største vandkraftværk fra 1921, som årligt passeres af ca. 600 mill. m3 vand med en faldhøjde på 8 - 10 m.
Her er der overbæring for kanoer og gode muligheder for rast.

Kort over Tange
Her trækkes kanoerne over land


Besøg energimuseet - et levende museum, hvor alt kan ske. Her kan man opleve elektricitetens barndom og som den fungerer nu.


Man kan også opleve de store fisketrapper eller gå en tur i området.


Bjerringbro - Fladbro

Vandretur til Busbjerg

Efter 5 km sejlads fra Tangeværket ligger Bjerringbro Teltplads på højre side af åen før broen.
Sejler man yderligere 3-4 km, kommer man til Kjællinghøl Teltplads på venstre side, hvor der er mulighed for overnatning og en vandretur i den nærliggende Hjermind Skov.

Længere fremme på højre side af åen ses Busbjerg (92 m) rage op i landskabet.
Det er et bakkemassiv, formet af smelte- og regnvand. Stedet har været tilholdssted for røvere, som Blicher har beskrevet det i "Jyske Røverhistorier".
Fra rastepladsen ved åens højre bred er der stiforbindelse til det fredede og nu ganske fredelige område.

Straks efter møder man næste campingplads, Bamsebo Camping, hvorfra der også er mulighed for en vandretur til Busbjerg.
I Ulstrup findes der en rasteplads på åens højre side lige efter broen.
Har man lyst til at strække benene, kan man udefra se Ulstrup Slot, der blev opført i perioden 1590 - 1766.

Åens sidste strækning

Fra Ulstrup kommer man først til Åbro, hvor man skal holde til højre - i venstre side af åen er der anlagt en gydebanke med store sten.
Inden Langå by dukker landingsstedet til Langå Camping op på venstre side før motorbådenes liggepladser.

Ved Langå sejler man under Danmarks første jernbetonbro, Amtmand Hoppes Bro fra 1905, der nu er fredet.
Ved Stevnstrup er der mulighed for et rast, før man kort efter skal sejle til venstre mod strømmen ca. 1 km op ad Nørreåen til landingspladsen på venstre side før broen.

Kort over Fladbro

Kanoaflevering i Fladbro

Normalt slutter kanoturen her i Fladbro, der har busforbindelse til Randers.
Her er f.eks. Randers Regnskov et besøg værd.
Sidste overnatningsmulighed på kanoturen er Fladbro Camping, der ligger ca. 800 m fra åen.

Ry Kanofart © 2018
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk