Tørring - Vestbirk


Hakon Mielche startede sin første kanotur i 1935.
Til minde herom er der i Tørring opstillet en mindesten med indskriften "fra Gudenåens kilder til udløbet i Randers".
Kilderne ligger ca. 8 km mod nordvest i Tinnet Krat - en vandrerute fører derop.

På turens første, meget bugtede strækning sejler man gennem Uldum Kær, et fladt eng- og moseområde med flere tilløbende bække og store rørskove.

Efter ca. tre timers sejlads kommer man til Åle Teltplads, som er første overnatningsmulighed.
Der er megen plads i fredelige omgivelser og med mulighed for en rask travetur i Rask Mølle Skov.

Blot en times sejlads længere fremme ligger Åstedbro Teltplads, som for nogle vil være et passende sted for overnatning på første sejldag.

Kommer man af sted tidligt på dagen, når man derefter til Brestenbro, hvor strækningens første campingplads, Gudenåcamping Brædstrup, ligger.

Efter Brestenbro er vandet dybere, og åen bredere, og hurtigt nås Bredvadmølle.
Her findes et opsamlingssted for åens grøde, og man skal dreje skarpt til højre forbi opsamlingsstedet.
Efter endnu et skarpt højresving lige før broen, kommer man ind i en lille indsø, hvor der findes en dag-rasteplads med toilet, borde og bænke.

Kort over Vestbirk


Følg venstre bred gennem Bredvad Sø og
sejl først tværs over søen ud for Vestbirk Camping eller nordligere.

Turen fortsætter under broen og ind i de opdæmmede søer ved Vestbirk Kraftværk (se kortet ovenfor). Følg søens venstre bred.
Her findes Vestbirk Camping. Hertil er der mulighed for landgang og overnatning fra Bredvad Sø på højre hånd - eller man kan sejle videre til højre gennem kanalen til Naldal Sø, hvor endnu en landgangsmulighed findes.

Fra Naldal Sø fortsættes turen under den nedlagte jernbane, der nu er natursti.
Bemærk den flotte bro, bygget af Silkeborg Statsskovdistrikt efter at den oprindelige betonbro blev for lav.

Her har "Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen" som det første af mange steder placeret vogne til transporten.
Kraftværket er et naturligt rastested, hvor man også kan se ind i værkets velholdte turbinehal.


Vestbirk - Ry

Lad strømmen bestemme farten

Næste strækning - fra Vestbirk til Mossø, er en af åens smukkeste, så giv jer god tid - lad strømmen bestemme farten.
Her er der mulighed for at se mange forskellige fugle, bl.a. den sjældne isfugl.
Undervejs kommer man også til den næste overnatningsmulighed i Voervadsbro.
Teltpladsen ligger mellem åen og den tidligere Voervadsbro Kro. Indkøbsmulighed www.detlilleroegeri.dk og www.voervadsbro-torvehal.dk.

Fortsæt i langsomt tempo ned forbi Vilholt Mølle, hvor stemmeværket er fjernet i 2008. Dette har betydet, at man ikke skal over land ved Vilholt, men kan sejle ned gennem strømmen og nyde det flotte restaureringsarbejde, som er lavet i forbindelse med fjernelse af stemmen og møllesøen.

Herfra fortsætter åen gennem smalle passager og brede stryg - sejl helst i åens strømrende, hvor åen er dybest.

Klostermølle og Sukkertoppen

Man sejler gennem en jungleagtig bevoksning, indtil man når Klostermølle, hvor Voer Kloster tidligere lå.
Klosterets munke udgravede for 800 år siden kanalen for at udnytte vandkraften til deres mølleri.
Senere har der ligget en papirfabrik, og fabrikkens tørrelade, en 4-etagers træbygning findes stadig.

På modsatte side ligger Klostermølle Teltplads.
Fra pladsen kan det anbefales at gå en tur op på Sukkertoppen (108 m) for at nyde den flotte udsigt over Mossø og omegn.
Turen varer ca. 1 time.

Klostermølle - Ry

Kort over Klostermølle

Ud i Mossø og ind på Gudenåen igen

For at komme videre ad Gudenåen (se kortet ovenfor) skal man holde til venstre.
Åen er nu blevet lidt bredere, og efter et par kilometer løber Salten Å ud på venstre side.
500 m oppe ad Salten Å ligger Gammel Rye Teltplads (tidl. Gudenåmuseet).
Her er det sydligste startsted på Gudenåen for større grupper. Her er også opholds- og overnatningsmulighed.
Det er ikke tilladt at sejle længere end Gammel Rye Teltplads, så turen fortsætter tilbage mod Gudenåens hovedløb.
Sejl til venstre ved Salten Å´s udløb i Gudenåen for at komme mod Gudensø og Ry.

Øm Kloster - arkæologisk seværdighed

Undervejs ligger Emborg Bro, hvor der er mulighed for rast.
Hold til højre ved åens udløb i Gudensø - herfra er der ca. 300 m til en flad sandstrand, hvor kanoen kan trækkes op.
En sti fører til Øm Kloster, der blev grundlagt af cisterciensermunke i perioden 1172 - 1257.
I de næste 300 år, indtil reformationen i 1536 kom til Danmark, var det et levende kloster med stor betydning for sin samtid.
Men i 1561 blev Øm Kloster revet ned efter kongens befaling.

Arkæologiske fund viser, at nogle af munkene har været læger, samt at klosteret har fungeret som plejehjem og ikke mindst som hospital.
I dag er der i området klosterruin og museum med udstilling af mange spændende fund og klosterhave med eksempler på datidens lægeurter.

 

Ry Kanofart © 2018
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk