Gudenåen har et meget mangfoldigt dyreliv...

...som i de seneste år er blevet forstærket af, at vandremuslingen har indtaget Gudenåsystemet.

Vandremuslingen
Vandremuslingen kan kendes på de sorte striber på skallen. Den har såkaldte byssustråde, der gør det muligt for den at hæfte sig til sten og andre faste overflader. Byssustrådene gør, at det er muligt for vandremuslingen at være tilstede i tykke lag og i så stort et antal, at de påvirker et helt søsystem, og de kan tilstoppe motorbådes kølevandsindtag m.v. De kan også hæfte sig fast på naturligt hjemmehørende muslinger og larvestadiet af vandinsekter, hvorved disse går til grunde. Vandremuslingens tilstedeværelse i Gudenåsystemet har dog haft den positive effekt, at vandet i flere af søerne er blevet klarere, fordi vandremuslingen filtrerer søvandet for alger. 

Ry Kanofart © 2018
Kyhnsvej 20 | 8680 Ry | Tlf. 86891167 | ry@kanoferie.dk | www.kanoferie.dk