Opholds- og overnatningsmuligheder langs Gudenåen

Overnatning langs Gudenåen er kun tilladt på telt- og campingpladser.

Under en kanotur på Gudenåen kan man skelne mellem forskellige typer ophold:

Landgang

Udenfor overbæringssteder og raste- og overnatningssteder må landgang kun finde sted, hvor vedkommende ejers tilladelse foreligger, eller hvor naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser giver ret til landgang.

De offentlige skove og offentlige udyrkede, uhegnede arealer er åbne for færdsel til fods.

I de private skove må man kun færdes på veje og anlagte stier.
Adgang til private skove og private udyrkede, uhegnede arealer kan ske mellem kl. 6 og solnedgang.

 Rasteplads

Beskeden plads med toilet, beregnet til få timers pause.

Overnatning er forbudt.

En rasteplads er markeret med på kortet.

 


Teltplads

Beskeden plads med koldt vand og toilet. Enkelte er mere velinrettede med toilet- og badefaciliteter. Fælles for teltpladserne er, at de er beregnet til primitiv overnatning i telt eller lignende.

Pladserne må også benyttes til rasteplads.

Teltpladserne er normalt uden regelmæssig opsyn. Undtagelsen herfra er Voervadsbro teltplads, pga. teltpladsens beliggenhed midt i beboelsesområde.

På de fleste teltpladser skal der betales overnatningsgebyr (udgifter til renholdelse og renovation), dog er enkelte stadig gratis og reservation er ikke muligt. Lokale ordensregler om bl.a. båltænding og nattero SKAL overholdes. HUSK at medtage kontanter til betaling på teltpladserne, da man ikke modtager dankort.

En teltplads er markeret med på kortet.

Campingpladser

Veludstyrede overnatningspladser, de fleste med teltplads direkte ved åen. Campingpladserne har alle moderne sanitære bekvemmeligheder – mange toiletter og gode badefaciliteter. Der findes køkkener, vaskeri med vaskemaskiner og tørretumbler, Tv-stue, legeplads, ofte svømmebassin og mange andre faciliteter, der gør lejrlivet mere bekvemt.

Alle campingpladser har indkøbsmuligheder – åbningstiderne kan dog variere en del.

Campingpladserne er altid under opsyn, og der skal være nattero efter kl. 23.00. Dette krav fremgår af campingreglementet, der er gældende for alle campingpladser. Kravet om nattero vil derfor blive håndhævet af campingpladsens ledelse.

Der betales overnatningsgebyr på alle campingpladser.

En campingplads er markeret med  på kortet.

Translate »