Særlige sejladsregler

Særlige sejladsregler for strækningen Tørring – Klostermølle

Sejlads er tilladt i perioden 16. juni – 1. januar i tiden mellem kl. 8.00 og kl. 18.00.
Sejlads må kun foregå med gyldigt adgangstegn.
Der må kun sejles med 2 og 3 personers kanoer og 1 og 2 personers kajakker, medmindre anden særlig tilladelse foreligger fra Hedensted og Horsens kommuner.
Sejlads med større grupper skal ved sejladsens start deles op i enheder på maks. 5 kanoer, der sejler med passende tidsafstand, som skal bevares under hele sejladsen.
Sejlads mod strømmen er forbudt.
Landgang på begge bredder langs Klosterkanalen ved Klostermølle er forbudt.
Overtrædelse af ovenstående sejladsregler straffes med bøde.

Adgangstegn

Benyttes egen kano eller kajak, skaffes adgangstegn her sejladspaagudenaaen.dk Der betales gebyr, og gyldigheden per tegn er 5 dage. Der er begrænsede startmuligheder – maks. 50 fartøjer per uge.

Hvis kanoen lejes hos en udlejer, fås adgangstegn som led i kontraktindgåelse.

Personer, bosat i de tidligere kommuner Brædstrup, Gedved og Tørring-Uldum, og som selv ejer en kano, behøver ikke adgangstegn, men skal være registreret hos Hedensted kommune tlf. 7975 5000.

Særlige sejladsregler for strækningen Klostermølle – Randers

Sejlads på denne del af åen er tilladt hele året, men undgå helst sejlads mellem kl. 18.00 og kl. 8.00.

Ved landgang ved motorbådsklubbernes broer er det ikke tilladt at fortøjre ved broen, men du må gerne slæbe kanoen på land og gøre ophold.
Husk at tage dit affald med dig.

Der kræves ikke adgangstegn for denne del af åen.

Translate »