Sejladskontrol i Gudenåsystemet 2019

Sejladskontrol i Gudenåsystemet

Sejladskontrol i Gudenåsystemet

9. maj 2019

Traditionen tro gennemfører kommuner og Politi sejladskontrol i Gudenåsystemet i løbet af sejladssæsonen. Gudenåen bruges af mange forskellige brugergrupper og der skal være plads til alle, uanset om man erfaren motorbådssejlende eller sidder i en kano for første gang. Der er til sejladssæson 2019 kommet nye priser for gæstesejlads i Gudenåsystemet og Politiet indsats overfor sikker sejlads og hastighedsovertrædelser forsætter.

Pas på dig selv, de andre og naturen

Spiritussejlads er altid et fokusområde for sejladskontrol i Gudenåsystemet. Promillegrænsen for fartøjer, der kræver at føreren har bevis, er 0,5. Bødetaksten for spiritussejlads afhænger bl.a. førerens årlige bruttoindtægt og promillens størrelse. En promille på eksempelvis 1 i et fritidsfartøj, der kræver speedbådscertifikat, udløser typisk en bøde svarende til en netto månedsløn og frakendelse af speedbådscertifikatet. Ryger de tommer flasker og dåser overbord kan man i tilgift imødese en et bødeforlæg for at henkaste affald i naturen. Det koster at overtræder naturbeskyttelsesloven og fx kan det koste 1000 kr. at smide en dåsecola i naturen.

Folketingets vedtagelse af skærpede regler for sejlads med f.eks. speedbåde med en skroglængde under 15 meter i 2018 sender et signal om vigtigheden af sikkerhed til søs. Med loven blev der indført obligatorisk ansvarsforsikring og objektivt ansvar for personskade og tab af forsørger. Man skal som sejlende være opmærksom på om ens fartøj er omfattet af de skærpede regler. Er der ikke tegnet en ansvarsforsikring, der dækker både personskade og skade på ting, må man ikke benytte sit motoriserede fartøj. Stoppes man af Politiet på en sejladskontrol skal man kunne dokumentere, at man har en gyldig ansvarsforsikring, og Politiet vil have et særligt fokus på dette i 2019.

Redningsveste

Udover en ansvarsforsikring, er der lovpligtigt at medbringe det antal rednings- eller svømmeveste, som der er personer i fartøjet. Dette krav gælder uanset om fartøjet føres med motor eller ej. I 2018 blev bødetaksten for manglende rednings- eller svømmevest er hævet til 1500 kr. pr. vest.

Bødetaksten for hastighedsoverskridelser steg også i 2018 – den gældende takst er nu 5000 kr. Høj fart opleves desværre – fortsat – på visse strækninger af Gudenåen som et stort problem. Hækbølger er ikke blot generende, de kan også skabe farlige situationer for Gudenåens bløde trafikanter. Politiet vil også i 2019 anvende lasermålinger til at fange fartsyndere. I 2018 var den højeste målte hastighed 16 knob – og intetsteds i Gudenåsystemet må man sejle mere end 10 knob. Da der gælder forskellige regler alt efter hvor du sejler i GudenåSystemet og hvad du sejler i, opfordres alle til at sætte sig ind i reglerne for området og derudover udvise almindelig omtanke på vandet og undlade at smid affald i naturen. Sejladsreglerne kan findes på www.sejladspaagudenaaen.dk.

Der sidder 2 mand på en tømmerflåde

Mange har sikkert prøvet kræfter med tømmerflådebygning og tømmerflådesejlads. Men sikkert ligeså mange er måske uvidende om, at det kræver kommunal tilladelse at anvende en tømmerflåde i Gudenåsystemet, og at tømmerflådesejlads desuden ikke er tilladt alle steder i Gudenåsystemet. For at få en tilkaldelse skal man sende en skriftlig ansøgning til den kommune, hvor sejladsen skal starte. Det anbefales at være i god tid, da tilladelsen indeholder en 4 ugers høringsfrist. Det er i øvrigt uden betydning om tømmerflåden skal føres med eller uden motor – en tilladelse skal der til hvis man vil sejle med en tømmerflåde i Gudenåsystemet.

Husk synlig og gyldig motorbådsregistrering

Alle motorbåde i Gudenåsystemet skal føre et gyldigt bådregistreringsnummer som fås via Gudenåens online registreringssystem – www.sejladspaagudenaaen.dk.

Der findes 2 registreringstyper til motorbåde. Gæster man Gudenåsystemet kortvarigt kan man købe en midlertidig gæsteregistrering. Har man derimod en fast tilknytning til Gudenåkommune, kan man søge om en registrering som hjemmehørende. Efter tildeling af et hjemmehørende registreringsnummer fornyes dette ved årligt at betale et registreringsgebyr på 200kr.

Bådejeren skal selv sætte registreringsnummeret på båden – og det skal ske inden søsætning. Vær opmærksom på, at registreringsnummeret skal placeres synligt i bådens stævn på begge sider. Ellers kan man ikke se, at motorbåden har lovlig adgang til GudenåSystemet.

Det er ikke nok at have et registreringsnummer på båden; der skal også være betalt for det, ellers er det ikke gyldigt. Viser en sejladskontrol manglende eller ugyldig registrering er bødetaksten herfor 1.000 kr.

Nye priser for gæstesejlads fra 2019.

Man er altid velkommen som gæstesejlende på Gudenåsystemet. Uanset om man sejler i et ikke-motoriseret fartøj på Gudenåens sydligste del fra Tørring til Klostermølle, eller om man sejler i et motoriseret fartøj fra Klostermølle og videre ud i resten af Gudenåsystemet, så koster det fra 2019 det samme at være gæstesejlende – nemlig 75 kr. pr. stk. Man behøver én gæsteregistrering pr. fartøj.

Selv om prisen er den samme for de to forskellige slags gæsteregistreringer, er der forskel på hvornår og hvor længe registreringerne kan anvendes. Gæsteregistrering til motorbåde gælder 14 dage, og der er ingen restriktioner på hvor mange gæsteregistreringer, der sælges eller hvornår på året de kan anvendes. Anderledes forholder det sig med gæsteregistreringer til ikke- motoriserede fartøjer på Gudenåens sydligste del. Her er sejlads af hensyn til naturen udelukkende tilladt i dagtimerne fra 16. juni og året ud og der må kun sejles i fartøjer uden motor. Desuden sælges der max. 50 gæsteregistreringer om ugen, og gyldigheden er 5 dage. Så snart man har passeret Klostermølle ophører kravet til gæsteregistreringer til ikke-motoriserede fartøjer.

Man køber sin gæsteregistrering via Gudenåkommunernes fælles sejladshjemmesidewww.sejladspaagudenaaen.dk – her finder man også yderligere informationer om sejladsreglerne for de forskellige fartøjstyper i Gudenåsystemet.

Køb dit gæstenummer herhttps://gaeste.sejladspaagudenaaen.dk/

Generelle regler kan ses her https://www.kanoferie.dk/regler-og-gode-raad/sejladsregler/

Translate »