Åstedbro – Ry 2 dage

Ry Kano

Åstedbro – Ry (sydtur)
2 dage

Turens længde: 36 km
3 overbæringer: 2 med vogn og 1 slidske
2 dage
Læs vores beskrivelse af den dejlige tur gennem et af Gudenåens skønneste landskaber. Her er der flere gode overnatningsmuligheder undervejs.

Forslag til kanotur: Åstedbro – Ry | 2 dage, 36 km | Ry Kano

Turbeskrivelse

Start ved Åstedbro Teltplads, og sejl ca. 1,5 time mod Bredstenbro hvor første campingplads, Gudenåcamping Brædstrup, ligger.

Efter Brestenbro er vandet dybere, åen bredere, og hurtigt nås Bredvad Mølle. Her findes et opsamlingssted for åens grøde, og du skal dreje skarpt til højre forbi opsamlingsstedet. 

Efter endnu et skarpt højresving lige før broen, kommer du ind i en lille indsø, hvor der findes en rasteplads med toilet, borde og bænke. Turen fortsætter under broen og ind i de opdæmmede søer ved Vestbirk Kraftværk.

Naldal Sø

Følg søens venstre bred gennem den lavvandede Bredvad Sø og sejl først tværs over ud for Vestbirk Camping eller nordligere. Vestbirk Camping har landgang og overnatning fra Bredvad Sø på højre hånd – eller du kan sejle videre til højre gennem kanalen til Naldal Sø, hvor endnu en landgangsmulighed findes.

Fra Naldal Sø fortsættes turen under den nedlagte jernbane, der nu er natursti. Bemærk den flotte bro, bygget af Silkeborg Statsskovdistrikt efter at den oprindelige betonbro blev for lav.

Vestbirk Kraftværk – træk over land

Efter broen sejler du gennem Vestbirk Sø over til “isbarrieren”, gennem hullet og videre til røret under vejen, hvorefter du er kommet ind i kanalen til Vestbirk Kraftværk, hvor kanoen skal hales over land. Her har “Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen’’ som det første af mange steder placeret vogne til transporten. Kraftværket er et naturligt rastested, hvor du også kan se ind i værkets velholdte turbinehal.

Vestbirk til Mossø

Strækningen her er en af åens smukkeste, så giv jer god tid – lad strømmen bestemme farten. Her er der mulighed for at se mange forskellige fugle, bl.a. den sjældne isfugl.

Undervejs kommer du til den næste overnatningsmulighed i Voervadsbro. Det er en teltplads, som ligger mellem åen og den tidligere Voervadsbro Kro.

Fortsæt i langsomt tempo til Vilholt Mølle. Sejl i højre side af åen, da der er etableret fiskestryg i venstre side. Kort efter Vilholt Mølle er der etableret rast på højre side af åen. Herfra fortsætter åen gennem smalle passager og brede stryg – sejl helst i åens strømrende, hvor åen er dybest.

Gennem den jungleagtige bevoksning

Du sejler gennem en jungleagtig bevoksning, indtil du når Klostermølle, hvor Voer Kloster tidligere lå. Klosterets munke udgravede for 800 år siden kanalen for at udnytte vandkraften til deres mølleri. Senere har der ligget en papirfabrik, og fabrikkens tørrelade, en 4-etagers træbygning, findes stadig. Her er der indrettet udstilling og fugletårn i den fjerneste ende.

(Ved Klostermølle er et overbæringssted med vogne til at køre kanoerne på.)

Klostermølle og udsigtspunktet på Sukkertoppen

Fra pladsen kan det anbefales at gå en tur op på Sukkertoppen (108 m.o.h.) for at nyde den flotte udsigt over Mossø og omegn. 

Turen varer ca. 1 time.

For at komme videre ad Gudenåen skal du holde til venstre. Åen er nu blevet lidt bredere og efter et par kilometer løber Salten Å ud på venstre side. 500 m oppe ad Salten Å ligger Gammel Rye Teltplads. Her er opholds- og overnatningsmulighed. Det er ikke tilladt at sejle længere end Gammel Rye Teltplads i denne retning, så turen fortsætter tilbage mod Gudenåens hovedløb. 

Gudensø og Ry

Sejl til venstre ved Salten Ås udløb i Gudenåen for at komme mod Gudensø og Ry. Undervejs ligger Emborg Bro, hvor der er mulighed for rast Her er der etableret gode faciliteter med madpakkehus og borde-/bænkesæt. Hold til højre ved åens udløb i Gudensø – herfra er der ca. 300 m til en flad sandstrand, hvor kanoen kan trækkes op. 

En sti fører til Øm Kloster, der blev grundlagt af cisterciensermunke i perioden 1172 – 1257. I de næste 300 år, indtil reformationen i 1536 kom til Danmark, var det et levende kloster, med stor betydning for sin samtid. Men i 1561 blev Øm Kloster revet ned efter kongens befaling. 

Arkæologiske fund viser, at nogle af munkene har været læger, samt at klosteret har fungeret som plejehjem og ikke mindst som hospital. I dag er der i området klosterruin og museum med udstilling af mange spændende fund og klosterhave med eksempler på datidens lægeurter.

Dyre- og planteliv ved Gudensø

Gudensø vrimler med fugle f.eks. lappedykkere, fiskehejrer, sorte skarve og er du meget heldig, ser du en havørn eller en rød glente. Langs søbredden vokser mange store rødel, som gerne gror med rødderne i vand. I mange vige ses åkander og vandpileurt – i disse områder samt i rørskovene er sejlads forbudt.

Ry Møllesø mod slutdestinationen

Den sidste del af sejlturen til Ry går gennem Ry Møllesø. Ved indsnævringen hertil passeres Holmens Camping, hvor der er mulighed for overnatning og indkøb. Efter yderligere 1/2 times sejlads ankommer du til Ry. Her holdes til venstre, hvor der er toilet, og hvor der i 1998 er etableret gennemsejling under hovedvejen. 

Efter passage af hovedvejen fortsættes frem til et lille overbæringssted, inden du fortsætter ud i Lillesø. Herfra drejer du til højre ind til havnen, hvor du slutter i vores baghave i bunden af havnebassinet, Der er gode ankomst-/afrejsemuligheder fra Ry.

 

Slutdestinationen kan ændres hvis I ikke vil så langt eller vil længere end forslaget lægger op til.

Hvis du ikke kan booke ring på telefon 86891167

Ry Kano

Er du i tvivl om noget? Ring +45 8689 1167

Vi hjælper dig igennem bookingen.