Sejladsregler Gudenåen

Særlige sejladsregler for strækningen Tørring – Klostermølle

 • Sejlads er tilladt i perioden 16. juni – 1. januar i tiden mellem kl. 8.00 og kl. 18.00.
 • Sejlads må kun foregå med gyldigt adgangstegn.
 • Der må kun sejles med 2 og 3 personers kanoer og 1 og 2 personers kajakker, medmindre anden særlig tilladelse foreligger fra Hedensted og Horsens kommuner.
 • Sejlads med større grupper skal ved sejladsens start deles op i enheder på maks. 5 kanoer, der sejler med passende tidsafstand, som skal bevares under hele sejladsen.
 • Sejlads mod strømmen er forbudt.
 • Landgang på begge bredder langs Klosterkanalen ved Klostermølle er forbudt.
 • Overtrædelse af ovenstående sejladsregler straffes med bøde.

Særlige sejladsregler for strækningen Klostermølle – Randers

 • Sejlads på denne del af åen er tilladt hele året, men undgå helst sejlads mellem kl. 18.00 og kl. 8.00.
 • Ved landgang ved motorbådsklubbernes broer er det ikke tilladt at fortøjre ved broen, men du må gerne slæbe kanoen på land og gøre ophold.
 • Husk at tage dit affald med dig.
 • Der kræves ikke adgangstegn for denne del af åen.

Adgangstegn

 • Benyttes egen kano eller kajak, skaffes adgangstegn hos sejladspaagudenaaen.dk Der betales gebyr, og gyldigheden per tegn er 5 dage. Der er begrænsede startmuligheder – maks. 50 fartøjer per uge.
 • Hvis kanoen lejes hos en udlejer, fås adgangstegn som led i kontraktindgåelse.
 • Personer, bosat i de tidligere kommuner Brædstrup, Gedved og Tørring-Uldum, og som selv ejer en kano, behøver ikke adgangstegn, men skal være registreret hos Hedensted kommune tlf. 7975 5000.