Generelle regler

Generelle regler for hele Gudenåen

  • Udlejningsvirksomhed af fartøjer er forbeholdt godkendte udlejere af kanoer og kajakker. For andre både private, skoler og organisationer, der ejer fartøjer, er udlejning ikke tilladt. Overtrædelse af udlejningsreglerne straffes med bøde.
  • Inden afsejlingen skal der af kanoudlejerne/ naturvejlederne eller af den ansvarlige gruppeleder gives kvalificeret instruktion om padleteknik og naturbeskyttelse.
  • Støjende adfærd under sejladsen er ikke tilladt.
  • Sammenbinding af kanoer er ikke tilladt.
  • Fiskeri og jagt er ikke tilladt uden særlig tilladelse fra de fiskeri- og jagtberettigede.
  • Undgå at beskadige brinker, gydebanker og rørskove ved påsejling (de på kortet rødt skraverede områder er af Miljøministeriet udpeget som særligt følsomme områder, hvor sejlads ikke er tilladt.)
  • Det er ikke tilladt at henkaste affald.