Vores kanoer

Kano
Linder Inkas 525

K
L
Beskrivelse

Kanoen er 5,25 m lang og 90 cm bred.
Der er plads til 3 voksne + lidt bagage eller 2 voksne + bagage og evt. et barn.

Der kan også være 2 voksne og 2 børn hvor begge børn vejer under 30 kg. Hvis I er 2 voksne og 2 børn i kanoen, er der kun meget lidt plads til bagage, så denne løsning er mest optimal til timesejlads og endagsture.

Kanoen kan laste 400 kg i alt, men vi anbefaler max 300 kg, da kanoens stabilitet og fribord forringes væsentligt ved maxvægt.

K
L
Specifikationer

Længde: 5,25 m
Bredde: 90 cm
Max belastning: 400 kg
Anbefalet belastning: 300 kg

K
L
Gode råd og regler

 • Støjende adfærd under sejladsen er ikke tilladt.
 • Hold afstand mellem kanoerne.
 • Sammenbinding af kanoer er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt af henkaste affald.
 • Stå aldrig op i kanoerne.
 • Brug altid redningsvest. Vesten må af sikkerhedsmæssige grunde absolut IKKE bruges til at sidde på.
 • Hold afstand til fiskeredskaber.
 • Hold god afstand til rutebådene.
 • Pas på rutebådene, når de vender i havnen i Ry og Silkeborg.
 • Pas på søerne i dårligt vejr – vent eller sejl tæt langs bredden i søens læside.
 • Hold til højre for modgående sejlads.
 • Det er kun tilladt at tænde bål på teltpladser med specielt indrettede bålpladser.
 • Hunde bør ikke medtages.
 • Ved fortøjning af kanoer i Ry / Silkeborgområdet skal du være opmærksom på rutebådenes fortøjningspladser.
 • Ved landgang ved motorbådsklubbernes broer er det ikke tilladt at fortøjre ved broen, men du må gerne slæbe kanoen på land og gøre ophold.
 • Husk at tage dit affald med dig.
 • Uddybende regler findes her.