Gudenåen

Gode råd og regler

 • Støjende adfærd under sejladsen er ikke tilladt.
 • Hold afstand mellem kanoerne.
 • Sammenbinding af kanoer er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt af henkaste affald.
 • Stå aldrig op i kanoerne.
 • Brug altid redningsvest. Vesten må af sikkerhedsmæssige grunde absolut IKKE bruges til at sidde på.
 • Hold afstand til fiskeredskaber.
 • Hold god afstand til rutebådene.
 • Pas på rutebådene, når de vender i havnen i Ry og Silkeborg.
 • Pas på søerne i dårligt vejr – vent eller sejl tæt langs bredden i søens læside.
 • Hold til højre for modgående sejlads.
 • Det er kun tilladt at tænde bål på teltpladser med specielt indrettede bålpladser.
 • Hunde bør ikke medtages.
 • Ved fortøjning af kanoer i Ry / Silkeborgområdet skal du være opmærksom på rutebådenes fortøjningspladser.
 • Ved landgang ved motorbådsklubbernes broer er det ikke tilladt at fortøjre ved broen, men du må gerne slæbe kanoen på land og gøre ophold.
 • Husk at tage dit affald med dig.
 • Uddybende regler findes her.

Gode råd for grupper

 • Spred sejladsen til hele Gudenåen for at lette presset mellem Tørring og Mossø.
 • Lejrskoler og andre grupper med 15 eller flere kanoer henvises til at starte fra Gammel Rye Teltplads (tidl. Gudenåmuseet), der kontaktes på tlf. 86 89 80 26 eller på adressen Gl. Ryevej 40, Vissingkloster, 8680 Ry.
 • Presset er mindst ved sejladsstart udenfor weekends og mandage.
 • Før sejladsen påbegyndes, anbefales det at sikre sig overnatningssted for at undgå sejlads efter kl. 18.00.
 • Hvis du har lang transport til dit startsted, så brug den første dag til transport og tag en overnatning på startstedet. Næste morgen får du din kano udleveret, og turen starter i fred og ro.