Betingelser

Betingelser

Vores betingelser giver dig overblik over alt det praktiske, så du trygt kan tage på kanotur.

Betalingsbetingelser:

Betaling af ratebeløb og betalingsfrister oplyses på tilsendte faktura.
1. rate er halvdelen af totalbeløbet og skal betales senest en uge efter bestilling.
2. rate er restbeløbet og betales senest 30 dage før startdato.
Du kan betale online med Dankort.
Betales med betalingskort betales hele beløbet med det samme og halvdelen anses for at være 1 rate.
Betales der med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug.
Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer)

Skoler/institutioner:

Bestillinger foretages i skolens/institutionens navn og adresse. Den ansvarlige kontaktpersons navn, og skolens EAN-lokationsnummer (13 cifre) oplyses samtidigt ved bestilling.

Afbestillingsregler:

Ved afbestilling senest 4 uger før startdato tilbagebetales halvdelen af 1. rate.
Ved afbestilling mindre end 4 uger før startdato betales 1. rate ikke tilbage.
Ved afbestilling mindre end 7 dage før startdato bliver indbetalt leje ikke tilbagebetalt.

Lejebetingelser:

 • Kanoerne udleveres normalt fra kl. 9.00 med mindre andet er aftalt.
 • Kanoerne skal være afleveret på det aftalte slutsted senest kl. 16.00 (Ry kl. 18.00) med mindre andet er aftalt.
 • Såfremt kanoerne afleveres før lejemålets ophør, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.
 • Antal redningsveste og størrelser SKAL oplyses senest 2 hverdage før start, da redningsveste er påbudt ved lov.
 • Lejer er ansvarlig for evt. skader, som forvoldes overfor kano og udstyr samt evt. bortkomst af dette indtil lejemålets ophør.
 • Lejer kan blive afvist, hvis der medbringes større mængder alkohol, ghettoblastere, hunde uden snor, eller hvis de i øvrigt ud fra deres opførsel skønnes at kunne genere andre sejlende og/eller bredejere.
 • For evt. skader på dig selv eller dine ejendele under turen har Ry Kano ingen erstatningspligt.
 • For evt. skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.
 • For at undgå forbytning og tyveri af kano og materiel, bedes I altid sørge for at lægge kanoen på land om natten samt medtage ekstra sæder, padler og veste til teltet.
 • Såfremt slutstedet ændres i forhold til det i kontrakten aftalte, bedes I venligst kontakte os per telefon senest på slutdagen kl. 12.00.
 • Brug altid redningsvest. Vesten må af sikkerhedsmæssige grunde absolut IKKE bruges til at sidde på.
 • Hunde må ikke medtages uden forudgående aftale.
 • Lejeren er indforstået med de gældende sejladsregler.
 • Indbetaling af leje eller depositum m.v. er tillige en bekræftelse på, at lejer har gjort sig bekendt med de vilkår for sejlads på Gudenåen, som er opstillet af myndighederne og som er indeholdt i menupunktet “Regler og gode råd”, som fremgår af denne hjemmeside.

Persondata:

Vi indsamler persondata i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse for at kunne kommunikere med dig og sende dig relevante fakturaer, påmindelser og evt. advarsler.
​Persondata gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven. Herefter slettes de.

Ved bestilling af udstyr giver du samtykke til at vi indsamler ovenstående oplysninger om dig og gemmer dem i 5 år som vi skal ifølge bogføringsloven.

Du har selvfølgelig altid ret til at få udleveret de personoplysninger som vi har på dig, med mindre terrorlovgivning, logningsbekendtgørelse eller bogføringsloven danner grundlag for at gemme dataene i en længere periode.

Ry Kanofart
Kyhnsvej 20
8680 Ry
Tlf. nr. 8689 1167
CVR-nr.: DK 33604106