Book en tur i kano eller kajak

Book en tur i kano eller kajak

Booking af kanoer/kajakker og udstyr

(Mindste mulige reservation er for 3,5 timer.)


  • Ved booking skal nedenstående formular udfyldes.
  • Når du har udfyldt formularen og sendt den, modtager du en kvittering på din mail.
  • Vi booker forespørgslen manuelt i vores system, og du vil få tilsendt en lejekontrakt med samlet pris via e-mail hurtigst muligt.
  • Hvis din booking imod forventning ikke er mulig, hører du fra os i løbet af få dage.

1 dagstur fra Vestbirk til Klostermølle

fra 16. juni
“Den fineste strækning uden søer”

Den smukkeste strækning på hele Gudenåen, hvor man med lidt held ser isfuglen. Man oplever den smalle å, der løber fra Vestbirk til Klostermølle med træer der hænger helt ind over åen.

Se turbeskrivelsen her:

2 dages tur fra Åstedbro til Ry

fra 16. juni

Hvis man gerne vil opleve den smalle å der løber fra Åstedbro til Klostermølle og videre til Ry med junglelignende passager (specielt mellem Voervadsbro og Klostermølle).

Se turbeskrivelsen her:

3 dages tur fra Tørring til Ry

fra 16. juni

Den “originale” Gudenåtur fra Tørring. Sejlads i den smalle del af Gudenåen med junglelignende passager fra  Voervadsbro til Klostermølle.

Unikke oplevelser I selv skaber.

Perfekt familie- og begyndertur.

Se turbeskrivelse her:

1 dagstur fra Vestbirk til Klostermølle

fra 16. juni
“Den fineste strækning uden søer”

Den smukkeste strækning på hele Gudenåen, hvor man med lidt held ser isfuglen. Man oplever den smalle å, der løber fra Vestbirk til Klostermølle med træer der hænger helt ind over åen.

Se turbeskrivelsen her:

2 dages tur fra Åstedbro til Ry

fra 16. juni

Hvis man gerne vil opleve den smalle å der løber fra Åstedbro til Klostermølle og videre til Ry med junglelignende passager (specielt mellem Voervadsbro og Klostermølle).

Se turbeskrivelsen her:

3 dages tur fra Tørring til Ry

fra 16. juni

Den “originale” Gudenåtur fra Tørring. Sejlads i den smalle del af Gudenåen med junglelignende passager fra  Voervadsbro til Klostermølle.

Unikke oplevelser I selv skaber.

Perfekt familie- og begyndertur.

Se turbeskrivelse her:

Tak for i år.

Vi har lukket for sejlads fra 01-10-2022 til 01-05-2023

Er du i tvivl om noget?

Ring +4586891167

Vi hjælper dig igennem bookingen.

Generelle betingelser
Bestilling gennem booking siden skal være mindst 3 hverdage inden startdato.
ellers bestilles på telefon 86891167
Du har mulighed for at anvende vores bookingformular – Alle felter med * udfyldes.
Din booking er først gennemført, når du har modtaget en bekræftelse fra os per mail.

Betalingsbetingelser:
Betaling af ratebeløb og betalingsfrister oplyses på tilsendte faktura.
1. rate er halvdelen af totalbeløbet og skal betales senest en uge efter bestilling.
2. rate er restbeløbet og betales senest 30 dage før startdato.
Du kan betale online med Dankort.
Betales der med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug.
Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer)

Skoler/institutioner:
Bestillinger foretages i skolens/institutionens navn og adresse. Den ansvarlige kontaktpersons navn, og skolens EAN-lokationsnummer (13 cifre) oplyses samtidigt ved bestilling.

Afbestillingsregler:
Ved afbestilling senest 4 uger før startdato, tilbagebetales halvdelen af 1. rate.
Ved afbestilling mindre end 4 uger før startdato, betales 1. rate ikke tilbage.
Ved afbestilling mindre end 7 dage før startdato, bliver indbetalt leje ikke tilbagebetalt.

Lejebetingelser:
Kanoerne udleveres normalt fra kl. 9.00 med mindre andet er aftalt.
Kanoerne skal være afleveret på det aftalte slutsted senest kl. 16.00 (Ry kl. 18.00) med mindre andet er aftalt.
Såfremt kanoerne afleveres før lejemålets ophør, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.
Antal redningsveste og størrelser SKAL oplyses senest 2 hverdage før start, da redningsveste er påbudt ved lov.
Lejer er ansvarlig for evt. skader, som forvoldes overfor kano og udstyr samt evt. bortkomst af dette indtil lejemålets ophør.
Lejer kan blive afvist, hvis der medbringes større mængder alkohol, ghettoblastere, hunde uden snor, eller hvis de i øvrigt ud fra deres opførsel skønnes at kunne genere andre sejlende og/eller bredejere.
For evt. skader på dig selv eller dine ejendele under turen, har Ry Kanofart ingen erstatningspligt.
For evt. skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.
For at undgå forbytning og tyveri af kano og materiel, bedes I altid sørge for at lægge kanoen på land om natten samt medtage ekstra sæder, padler og veste til teltet.
Såfremt slutstedet ændres i forhold til det i kontrakten aftalte, bedes I venligst kontakte os per telefon, senest på slutdagen kl. 12.00.
Brug altid redningsvest. Vesten må af sikkerhedsmæssige grunde absolut IKKE bruges til at sidde på.

Hunde må ikke medtages uden forudgående aftale.

Lejer medbringer på startdagen kopi af lejekontrakten
Lejeren er indforstået med de gældende sejladsregler. Indbetaling af depositum m.v. er tillige en bekræftelse på, at lejer har gjort sig bekendt med de vilkår for sejlads på Gudenåen, som er opstillet af myndighederne og som er indeholdt i menupunktet “Regler og gode råd”, som fremgår af denne hjemmeside.

Persondata:
Vi indsamler persondata i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse for at kunne komunikerer med dig og sende dig relevante fakturaer, påmindelser og evt. advarsler.
​Persondata gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven, herefter slettes de.

Ved bestilling af udstyr giver du samtykke til at vi indsamler ovenstående oplysninger om dig og gemmer dem i 5 år som vi skal i følge bogføringsloven.

Du har selvfølgelig altid ret til at få udleveret de personoplysninger som vi har på dig.
med mindre terrorlovgivning, logningsbekendtgørelse eller bogføringsloven danner grundlag for at gemme dataene i en længere periode.

Biltransport:
Ved bestilling af biltransport bestemmes slutstedet. Slutstedet kan ændres indtil startdagen uden ekstra beregning. Hvis bilen er blevet flyttet og man ønsker et andet slutsted, beregnes den fulde fragtpris igen.

Fragtprisen opkræves sammen med kanolejen på kontrakten. Hvis autotransport bestilles efter kanolejeindgåelse, sendes særskilt mail med biltransportaftalen.

Ved afbestilling af biltransport gælder vores generelle afbestillingsregler som ovenfor beskrevet.

Der transporteres kun biler, der kan køre. Medmindre der betales særskilt for ydelsen Autohjælp.

Bilflyttefirmaets ansvar begynder, når en af selskabets ansatte overtager bilen mod kvittering. Udstedes der ingen kvittering, begynder selskabets ansvar ved bilens faktiske fysiske overgivelse. Ansvaret ophører, når bilen udleveres mod kvittering til modtager eller en af ham betroet person. Udstedes der ingen kvittering, ophører ansvaret ved bilens faktiske fysiske aflevering eller hvis levering sker uden for normal åbningstid, når bilen er afleveret i aflåst stand på modtagerens plads eller plads anvist af modtager, og nøglerne er anbraft enten på aftalt sted og måde eller på et af selskabet valgt forsvarligt sted.

Bilerne henstår før og efter transportens udførelse for kundens egen risiko. Dvs. hærværk og evt. indbrud ikke kan føre til erstatningspligt for bilflyttefirmaet.

Ansvarsgrundlag: Bilflyttefirmaet oppebærer ansvaret for transportskader, som firmaet måtte påføre bilerne i ansvarsperioden bortset fra tilfælde af force majeure, hvorved bl.a. forstås krig, oprør, borgerlige uroligheder, strejker eller lockouts, naturkatastrofer og udløsning af atomenergi. Undtaget fra bilflyttefirmaets ansvar er indirekte tab, herunder driftstab hos modtager eller detailkøber som følge af forsinket eller forhindret levering.

Bilflyttefirmaet kan ikke gøres ansvarlig for skader, som rimeligvis ikke kan være opstået under transporten eller ikke kunne opdages af transportøren. Ej heller for mindre skader som ridser og buler på brugte biler samt for varer og reservedele, tilbehør m.m., som er indlagt i bilerne. Firmaet er ikke ansvarlig for skader, der ikke er synlige pga. f.eks. beskidte flader på bilerne. firmaet er ikke ansvarlig for skader på vinduesruder i form af stenslag eller revner/sprækker i glasset, hvor årsagen ikke med bestemthed kan identificeres.

Afhentning og aflevering af bilen: Der tages minimum 2 billeder af bilen, inden transporten startes. Ligeledes tages der minimum 1 billede efter at levering på aftalt sted har fundet sted. Udvendig kontrol foretages stående i en afstand af ca. 1½ m fra den uvaskede bil, og alle umiddelbart og med det blotte øje konstaterbare skader/mangler registreres. Hele inspektionens varighed er maks. 2½ minut. Bilerne må ikke flyttes før efter kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader. Biler betragtes som afleverede, når disse er stillet på aftalt plads, og nøglerne er afleveret på aftalt sted. Biler afleveret uden modtager er til stede må ikke flyttes før efter kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.

Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret på aftalt plads uden at modtageren er til stede, skal af kunden fremsættes til bilflyttefirmaet samme dag som modtager ankommer til pladsen.

Forsikringer: Bilflyttefirmaet drager omsorg for, at alle forsikringer til ansvar og risiko under transporten er tegnet.

Informationspligt: Det påhviler såvel bilflyttefirmaet som afsender og modtager at give hinanden oplysninger, som er nødvendige for arbejdets udførelse.

Ry Kanofart
Kyhnsvej 20
8680 Ry
Tlf. nr. 86891167
CVR-nr.: DK 33604106

Persondata:

Vi indsamler persondata i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse for at kunne kommunikere med dig og sende dig relevante fakturaer, påmindelser og evt. advarsler.
​Persondata gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven, herefter slettes de.

Ved bestilling af udstyr giver du samtykke til at vi indsamler ovenstående oplysninger om dig og gemmer dem i 5 år som vi skal ifølge bogføringsloven.

Du har selvfølgelig altid ret til at få udleveret de personoplysninger som vi har på dig,
medmindre terrorlovgivning, logningsbekendtgørelse eller bogføringsloven danner grundlag for at gemme dataene i en længere periode.

Kort over Gudenåen

Leje betingelser

Generelle betingelser
Bestilling gennem booking siden skal være mindst 3 hverdage inden startdato.
ellers bestilles på telefon 86891167
Du har mulighed for at anvende vores bookingformular – Alle felter med * udfyldes.
Din booking er først gennemført, når du har modtaget en bekræftelse fra os per mail.

Betalingsbetingelser:
Betaling af ratebeløb og betalingsfrister oplyses på tilsendte faktura.
1. rate er halvdelen af totalbeløbet og skal betales senest en uge efter bestilling.
2. rate er restbeløbet og betales senest 30 dage før startdato.
Du kan betale online med Dankort.
Betales der med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug.
Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer)

Skoler/institutioner:
Bestillinger foretages i skolens/institutionens navn og adresse. Den ansvarlige kontaktpersons navn, og skolens EAN-lokationsnummer (13 cifre) oplyses samtidigt ved bestilling.

Afbestillingsregler:
Ved afbestilling senest 4 uger før startdato, tilbagebetales halvdelen af 1. rate.
Ved afbestilling mindre end 4 uger før startdato, betales 1. rate ikke tilbage.
Ved afbestilling mindre end 7 dage før startdato, bliver indbetalt leje ikke tilbagebetalt.

Lejebetingelser:
Kanoerne udleveres normalt fra kl. 9.00 med mindre andet er aftalt.
Kanoerne skal være afleveret på det aftalte slutsted senest kl. 16.00 (Ry kl. 18.00) med mindre andet er aftalt.
Såfremt kanoerne afleveres før lejemålets ophør, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.
Antal redningsveste og størrelser SKAL oplyses senest 2 hverdage før start, da redningsveste er påbudt ved lov.
Lejer er ansvarlig for evt. skader, som forvoldes overfor kano og udstyr samt evt. bortkomst af dette indtil lejemålets ophør.
Lejer kan blive afvist, hvis der medbringes større mængder alkohol, ghettoblastere, hunde uden snor, eller hvis de i øvrigt ud fra deres opførsel skønnes at kunne genere andre sejlende og/eller bredejere.
For evt. skader på dig selv eller dine ejendele under turen, har Ry Kanofart ingen erstatningspligt.
For evt. skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.
For at undgå forbytning og tyveri af kano og materiel, bedes I altid sørge for at lægge kanoen på land om natten samt medtage ekstra sæder, padler og veste til teltet.
Såfremt slutstedet ændres i forhold til det i kontrakten aftalte, bedes I venligst kontakte os per telefon, senest på slutdagen kl. 12.00.
Brug altid redningsvest. Vesten må af sikkerhedsmæssige grunde absolut IKKE bruges til at sidde på.

Hunde må ikke medtages uden forudgående aftale.

Lejer medbringer på startdagen kopi af lejekontrakten
Lejeren er indforstået med de gældende sejladsregler. Indbetaling af depositum m.v. er tillige en bekræftelse på, at lejer har gjort sig bekendt med de vilkår for sejlads på Gudenåen, som er opstillet af myndighederne og som er indeholdt i menupunktet “Regler og gode råd”, som fremgår af denne hjemmeside.

Persondata:
Vi indsamler persondata i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse for at kunne komunikerer med dig og sende dig relevante fakturaer, påmindelser og evt. advarsler.
​Persondata gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven, herefter slettes de.

Ved bestilling af udstyr giver du samtykke til at vi indsamler ovenstående oplysninger om dig og gemmer dem i 5 år som vi skal i følge bogføringsloven.

Du har selvfølgelig altid ret til at få udleveret de personoplysninger som vi har på dig.
med mindre terrorlovgivning, logningsbekendtgørelse eller bogføringsloven danner grundlag for at gemme dataene i en længere periode.

Biltransport:
Ved bestilling af biltransport bestemmes slutstedet. Slutstedet kan ændres indtil startdagen uden ekstra beregning. Hvis bilen er blevet flyttet og man ønsker et andet slutsted, beregnes den fulde fragtpris igen.

Fragtprisen opkræves sammen med kanolejen på kontrakten. Hvis autotransport bestilles efter kanolejeindgåelse, sendes særskilt mail med biltransportaftalen.

Ved afbestilling af biltransport gælder vores generelle afbestillingsregler som ovenfor beskrevet.

Der transporteres kun biler, der kan køre. Medmindre der betales særskilt for ydelsen Autohjælp.

Bilflyttefirmaets ansvar begynder, når en af selskabets ansatte overtager bilen mod kvittering. Udstedes der ingen kvittering, begynder selskabets ansvar ved bilens faktiske fysiske overgivelse. Ansvaret ophører, når bilen udleveres mod kvittering til modtager eller en af ham betroet person. Udstedes der ingen kvittering, ophører ansvaret ved bilens faktiske fysiske aflevering eller hvis levering sker uden for normal åbningstid, når bilen er afleveret i aflåst stand på modtagerens plads eller plads anvist af modtager, og nøglerne er anbraft enten på aftalt sted og måde eller på et af selskabet valgt forsvarligt sted.

Bilerne henstår før og efter transportens udførelse for kundens egen risiko. Dvs. hærværk og evt. indbrud ikke kan føre til erstatningspligt for bilflyttefirmaet.

Ansvarsgrundlag: Bilflyttefirmaet oppebærer ansvaret for transportskader, som firmaet måtte påføre bilerne i ansvarsperioden bortset fra tilfælde af force majeure, hvorved bl.a. forstås krig, oprør, borgerlige uroligheder, strejker eller lockouts, naturkatastrofer og udløsning af atomenergi. Undtaget fra bilflyttefirmaets ansvar er indirekte tab, herunder driftstab hos modtager eller detailkøber som følge af forsinket eller forhindret levering.

Bilflyttefirmaet kan ikke gøres ansvarlig for skader, som rimeligvis ikke kan være opstået under transporten eller ikke kunne opdages af transportøren. Ej heller for mindre skader som ridser og buler på brugte biler samt for varer og reservedele, tilbehør m.m., som er indlagt i bilerne. Firmaet er ikke ansvarlig for skader, der ikke er synlige pga. f.eks. beskidte flader på bilerne. firmaet er ikke ansvarlig for skader på vinduesruder i form af stenslag eller revner/sprækker i glasset, hvor årsagen ikke med bestemthed kan identificeres.

Afhentning og aflevering af bilen: Der tages minimum 2 billeder af bilen, inden transporten startes. Ligeledes tages der minimum 1 billede efter at levering på aftalt sted har fundet sted. Udvendig kontrol foretages stående i en afstand af ca. 1½ m fra den uvaskede bil, og alle umiddelbart og med det blotte øje konstaterbare skader/mangler registreres. Hele inspektionens varighed er maks. 2½ minut. Bilerne må ikke flyttes før efter kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader. Biler betragtes som afleverede, når disse er stillet på aftalt plads, og nøglerne er afleveret på aftalt sted. Biler afleveret uden modtager er til stede må ikke flyttes før efter kontrol, registrering og fotodokumentation af eventuelle skader.

Eventuelle reklamationer vedrørende biler afleveret på aftalt plads uden at modtageren er til stede, skal af kunden fremsættes til bilflyttefirmaet samme dag som modtager ankommer til pladsen.

Forsikringer: Bilflyttefirmaet drager omsorg for, at alle forsikringer til ansvar og risiko under transporten er tegnet.

Informationspligt: Det påhviler såvel bilflyttefirmaet som afsender og modtager at give hinanden oplysninger, som er nødvendige for arbejdets udførelse.

Ry Kanofart
Kyhnsvej 20
8680 Ry
Tlf. nr. 86891167
CVR-nr.: DK 33604106

Persondata

Vi indsamler persondata i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse for at kunne kommunikere med dig og sende dig relevante fakturaer, påmindelser og evt. advarsler.
​Persondata gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven, herefter slettes de.

Ved bestilling af udstyr giver du samtykke til at vi indsamler ovenstående oplysninger om dig og gemmer dem i 5 år som vi skal ifølge bogføringsloven.

Du har selvfølgelig altid ret til at få udleveret de personoplysninger som vi har på dig,
medmindre terrorlovgivning, logningsbekendtgørelse eller bogføringsloven danner grundlag for at gemme dataene i en længere periode.

Vi ses på Gudenåen

“Gudenåen er 160 km af Danmarks smukkeste, mest varierede natur”

“Gudenåen er aktiv afslapning og skønne oplevelser”

“Gudenåen er en pause fra et hektisk liv, hvor I har tid til hinanden –
og tid til at trække vejret”

“Gudenåen er unikke oplevelser, I selv skaber”

“Gudenåen er en destination, der forbinder byer og natur – kultur og historie”

Translate »