Tørring – Langå 7 dage

Ry Kano

Forslag til kanotur: Tørring – Langå 7 dage | 134 km | Ry Kanofart

Turens samlede længde: 134 km
4 overbæringer: 3 med vogn og 1 slidske
7 dage

Fra smalle strækninger til store søer. Den ultimative Gudenåtur fra udspring til fjord med alt, hvad Gudenåen kan tilbyde af natur, kultur og historie.

Tørring – Fladbro

Turbeskrivelse

Som oftest påbegyndes en flerdages kanotur fra Tørring Camping. Der startede også Hakon Mielche sin første kanotur i 1935. Til minde herom er der i Tørring opstillet en mindesten med indskriften “fra Gudenåens kilder til udløbet i Randers”. Kilderne ligger ca. 8 km mod nordvest i Tinnet Krat – en vandrerute fører derop.

Første overnatningsmulighed: Åle Teltplads

På turens første, meget bugtede strækning sejler du gennem Uldum Kær, et fladt moseområde med flere tilløbende bække og store rørskove. ​Efter ca. tre timers sejlads kommer du til Åle Teltplads, som er første overnatningsmulighed. 

Der er meget plads i fredelige omgivelser og med mulighed for en rask travetur i Rask Mølle Skov. Blot en times sejlads længere fremme ligger Åstedbro Teltplads, som for nogle vil være et passende sted for overnatning på første sejldag. Kommer du afsted tidligt på dagen, når du formentlig Brestenbro, hvor første campingplads, Gudenåcamping Brædstrup, ligger.

Bredvad Mølle

Efter Brestenbro er vandet dybere og åen bredere, og hurtigt nås Bredvad Mølle. Her findes et opsamlingssted for åens grøde, og du skal dreje skarpt til højre forbi opsamlingsstedet. Efter endnu et skarpt højresving lige før broen, kommer du ind i en lille indsø, hvor der findes en rasteplads med toilet, borde og bænke. 

Turen fortsætter under broen og ind i de opdæmmede søer ved Vestbirk Kraftværk. Følg søens venstre bred gennem den lavvandede Bredvad Sø og sejl først tværs over ud for Vestbirk Camping eller nordligere.

Vestbirk Camping

Campingpladsen har landgang og overnatning fra Bredvad Sø på højre hånd – eller du kan sejle videre til højre gennem kanalen til Naldal Sø, hvor endnu en landgangsmulighed findes. 

Fra Naldal Sø fortsættes turen under den nedlagte jernbane, der nu er natursti. Bemærk den flotte bro, bygget af Silkeborg Statsskovdistrikt efter at den oprindelige betonbro blev for lav.

Vestbirk Kraftværk – træk over land

Efter broen sejler du gennem Vestbirk Sø over til “isbarrieren”, gennem hullet og videre til røret under vejen, hvorefter du er kommet ind i kanalen til Vestbirk Kraftværk, hvor kanoen skal hales over land. Her har “Foreningen af kanoudlejere ved Gudenåen’’ som det første sted på åen placeret vogne til transporten. 

Kraftværket er et naturligt rastested, hvor du også kan se ind i værkets velholdte turbinehal.

Fra Vestbirk til Mossø

Denne strækning er en af åens smukkeste, så giv jer god tid – lad strømmen bestemme farten. Her er der mulighed for at se mange forskellige fugle, bl.a. den sjældne isfugl. Undervejs kommer du til den næste overnatningsmulighed i Voervadsbro. 

Det er en teltplads, som ligger mellem åen og den tidligere Voervadsbro Kro. Fortsæt i langsomt tempo til Vilholt Mølle. Sejl i højre side af åen, da der er etableret fiskestryg i venstre side. Kort efter Vilholt Mølle er der etableret rast på højre side af åen.

Gennem den jungleagtige bevoksning

Herfra fortsætter åen gennem smalle passager og brede stryg – sejl helst i åens strømrende, hvor åen er dybest. Du sejler gennem en jungleagtig bevoksning, indtil du når Klostermølle, hvor Voer Kloster tidligere lå.

Klosterets munke udgravede for 800 år siden kanalen for at udnytte vandkraften til deres mølleri. Senere har der ligget en papirfabrik, og fabrikkens tørrelade, en 4-etagers træbygning findes stadig. Her er der indrettet udstilling og fugletårn i den fjerneste ende.

Klostermølle Teltplads og Sukkertoppen

På modsatte side ligger Klostermølle Teltplads. Fra pladsen kan det anbefales at gå en tur op på Sukkertoppen (108 m) for at nyde den flotte udsigt over Mossø og omegn.

Turen varer ca. 1 time.

Gammel Rye Teltplads

For at komme videre ad Gudenåen skal du holde til venstre. Åen er nu blevet lidt bredere og efter et par kilometer løber Salten Å ud på venstre side. 500 m oppe ad Salten Å ligger Gammel Rye Teltplads.

Her er det sydligste startsted på Gudenåen for større grupper. Her er også opholds- og overnatningsmulighed. Det er ikke tilladt at sejle længere end Gammel Rye Teltplads, så turen fortsætter tilbage mod Gudenåens hovedløb.

Turen mod Gudensø og Ry

Sejl til venstre ved Salten Å’s udløb i Gudenåen for at komme mod Gudensø og Ry. Undervejs ligger Emborg Bro, hvor der er mulighed for rast Her er der etableret gode faciliteter med madpakkehus og borde-/bænkesæt. 

Hold til højre ved åens udløb i Gudensø – herfra er der ca. 300 m til en flad sandstrand, hvor kanoen kan trækkes op. En sti fører til Øm Kloster, der blev grundlagt af cisterciensermunke i perioden 1172 – 1257. I de næste 300 år, indtil reformationen i 1536 kom til Danmark, var det et levende kloster, med stor betydning for sin samtid. Men i 1561 blev Øm Kloster revet ned efter kongens befaling. 

Arkæologiske fund viser, at nogle af munkene har været læger, samt at klosteret har fungeret som plejehjem og ikke mindst som hospital. I dag er der i området klosterruin og museum med udstilling af mange spændende fund og klosterhave med eksempler på datidens lægeurter.

Naturområdet ved Gudensø vrimler med fugle f.eks. lappedykkere, blishøns, fiskehejrer, ænder og den sorte skarv. Langs søbredden vokser mange store rødel, som gerne gror med rødderne i vand. I mange vige ses åkander og vandpileurt – i disse områder samt i rørskovene er sejlads forbudt.

Turen mod Ry

Den sidste del af sejlturen til Ry går gennem Ry Møllesø. Ved indsnævringen hertil passeres Holmens Camping, hvor der er mulighed for overnatning og indkøb. Efter yderligere 1/2 times sejlads ankommer du til Ry. Her holdes til venstre, hvor der er toilet, og hvor der i 1998 er etableret gennemsejling under vejen. Efter passage af vejen fortsættes frem til et lille overbæringssted, inden du fortsætter ud i Lillesø.

Næste dag sejles mod Ry. Når man nærmer sig vejbroen i Ry, holdes til venstre. Her findes en tunnel under vejen, en kanal og et slæbested. Herefter kommer man til Lillesø. 

Sejles til højre her, kommer du til Ry havn med rutebåde, kiosk og liggeplads for kanoer tæt på indkøb. Sejl videre ca. 1 time og man når Alling Vest teltplads. Et smukt fredet område, hvor der er mange muligheder for vandreture. Vil du hellere overnatte på campingplads, er der ca. 2 timer herfra til Skyttehusets Camping ved Svejbæk. Her kan du tage en aftenvandring omkring Slåensø, Danmarks reneste sø, som ligger lige bag campingpladsen. 

Turen mod Silkeborg

Næste dag sejles mod Silkeborg. Har man tid, så tag en tur ind i Paradiset og Holger Danskes Briller (bro nr. 7) inden du fortsætter til Silkeborg. 

I Silkeborg er der mulighed for at overnatte på Gudenåens Camping ved Indelukket og Silkeborg Søcamping. Hvis du er til det mere primitive, kan du også overnatte på De Små Fisk teltplads. 

Næste dag sejles gennem slusen i Silkeborg, som er en oplevelse i sig selv. Igennem Silkeborg Langsø og ad åen til Trust Camping. Rast undervejs kan være rasteplads ved Ege Allé på nordsiden af Silkeborg Langsø eller Sminge teltplads.

Turen mod Bjerringbro

Næste dag sejles mod Bjerringbro, hvor du kommer forbi Energimuseet, som er Danmarks største vandkraftværk, hvor man har fremstillet elektricitet siden 1921. Værket er bygget efter 1. verdenskrig og er virkelig et besøg værd. Herefter sejles videre til Bjerringbro. Rast undervejs kan evt. være Kongensbro rasteplads eller Ans teltplads.

Sidste dag mod endestationen i Fladbro

Sidste dag sejles mod Langå ad åen, hvor man kan glide med strømmen. Rast undervejs kan være Kjællinghøl teltplads eller Ulstrup rasteplads (Danebrogspladsen). Hvis du vil lidt længere end Langå, kan du sejle videre til Fladbro, hvor du skal holde til venstre ad Nørreå og slutte, hvor broen krydser åen, og Fladbro kro ligger på den anden side af vejen.

Bemærk, at det ikke er muligt at sejle længere nordpå end Fladbro.

Slutdestinationen kan ændres hvis I ikke vil så langt eller vil længere end forslaget lægger op til.

Hvis du ikke kan booke ring på telefon 86891167

Ry Kano

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til booking?
Ring +45 8689 1167 eller skriv på ry@kanoferie.dk

Vi sidder klar til at hjælpe dig.