Voervadsbro – Ry 1 dag

Ry Kano

Forslag til kanotur: Voervadsbro – Ry (16 km)

Turens samlede længde: 16 km
2 overbæringer: 1 med vogn og 1 slidske
Endagstur

Glæd dig til en oplevelsesrig endagstur fra Voervadsbro til Ry, der bringer dig gennem den jungleagtige bevoksning samt til Sukkertoppen og Øm Kloster.

Turen med den jungleagtige bevoksning

Turbeskrivelse

I Voervadsbro er der en teltplads, som ligger mellem åen og den tidligere Voervadsbro Kro.

Herfra padles i langsomt tempo til Vilholt Mølle. Sejl i højre side af åen, da der er etableret fiskestryg i venstre side. Kort efter Vilholt Mølle er der etableret rasteplads på højre side af åen. Herfra fortsætter åen gennem smalle passager og brede stryg – sejl helst i åens strømrende, hvor åen er dybest.

Klostermølle og Sukkertoppen

Du sejler gennem en jungleagtig bevoksning, indtil du når Klostermølle, hvor Voer Kloster tidligere lå. Klosterets munke udgravede for 800 år siden kanalen for at udnytte vandkraften til deres mølleri. Senere har der ligget en papirfabrik, og fabrikkens tørrelade – en 4-etagers træbygning findes stadig. 

Her er der indrettet udstilling og fugletårn i den fjerneste ende. Hvis du har god tid, kan det anbefales at gå en tur op på Sukkertoppen (108 m.o.h.) for at nyde den flotte udsigt over Mossø og omegn. Turen varer ca. 1 time.

Ved Klostermølle er der et overbæringssted hvor kanoerne skal køres på en vogn.

Gl. Rye teltplads og Øm Kloster

For at komme videre ad Gudenåen skal du holde til venstre. Åen er nu blevet lidt bredere, og efter et par kilometer løber Salten Å ud på venstre side. 500 m oppe ad Salten Å ligger Gl. Rye teltplads. Her er overnatningsmulighed. 

Det er ikke tilladt at sejle længere i den retning end til Gl. Rye teltplads, så turen fortsætter tilbage mod Gudenåens hovedløb. Sejl til venstre ved Salten Ås udløb i Gudenåen for at komme mod Gudensø og Ry. 

Undervejs ligger Emborg Bro, hvor der er mulighed for rast. Her er der etableret gode faciliteter med madpakkehus og borde-/bænkesæt. Hold til højre ved åens udløb i Gudensø – herfra er der ca. 300 m til en flad sandstrand ved Dalgaard, hvor kanoen kan trækkes op. En sti fører til Øm Kloster – en arkæologisk seværdighed, der blev grundlagt af cisterciensermunke i perioden 1172 – 1257. 

I de næste 300 år, indtil reformationen i 1536 kom til Danmark, var det et levende kloster med stor betydning for sin samtid. Men i 1561 blev Øm Kloster revet ned efter kongens befaling. Arkæologiske fund viser, at nogle af munkene har været læger, samt at klosteret har fungeret som plejehjem og ikke mindst som hospital. 

I dag er der i området klosterruin og museum med udstilling af mange spændende fund og klosterhave med eksempler på datidens lægeurter.

Til Ry via Gudensø

Gudensø vrimler med fugle f.eks. lappedykkere, fiskehejrer, den sorte skarv og er du heldig, kan du se en havørn eller en rød glente. Langs søbredden vokser mange store rødel, som gerne gror med rødderne i vand. I mange vige ses åkander og vandpileurt – i disse områder samt i rørskovene er sejlads forbudt. 

 Den sidste del af sejlturen til Ry går gennem Ry Møllesø. Ved indsnævringen hertil passeres Holmens Camping, hvor der er mulighed for overnatning og indkøb. Efter yderligere 1/2 times sejlads ankommer du til Ry. Ved vejen holdes til venstre, hvor der er toilet, og hvor der i 1998 er etableret gennemsejling under hovedvejen.

Efter passage i tunnelen under hovedvejen fortsættes frem til et lille overbæringssted, inden du fortsætter ud i Lillesø. Herfra drejer du til højre, hvor vi bor inde i bunden af havnen.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til booking?
Ring +45 8689 1167 eller skriv på ry@kanoferie.dk

Vi sidder klar til at hjælpe dig.